Ders Adı Paleografi
Ders Kodu ILA-591
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Osmanlı arşiv belgelerinin ve yazmalarının şekil ve muhteva özellikleri tanımak ve okumak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Osmanlı arşiv belgelerini ve yazmaları okumayı öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Paleografyanın Tanımı, Dünya'da ve Türkiye'deki Paleografya Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
2 Arap Yazısının Doğuşu ve Aklâm-ı Sitte
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
3 Osmanlı yazı çeşitleri, özellikleri ve örnekler
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
4 Sülüs ve Nesih hatları ve örnek okumalar
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
5 Tevkii - Rik'a hatları ve örnek okumalar
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
6 Muhakkak - Reyhani hatları ve örnek okumalar
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
7 Ta'lik ve Divani yazı örnekleri
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
8 Ara Sınav (vize)
  Ön Hazırlık: Sınav Hazırlığı
9 Siyakat ve Divan Rakamları
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
10 Osmanlıca belge çeşitleri (Tezkire, irade ve arz-ı hâl örnekleri)
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
11 Telhis, Buyruldu, Hatt-ı Hümâyun belge okuma
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
12 Vakfiye, tuğra, ahidnâme örnekleri
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
13 Belgelerde kullanılan kelime ve kavramların Osmanlı ıstılâhındaki karşılıkları
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
14 Arşiv belgelerini çözümleme ve veri elde etme
  Ön Hazırlık: Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1-Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. 2-Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. 3-Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1-Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. 2-Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. 3-Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar 1-Kütükoğlu, M. S. (1998) Osmanlı Belgelerinin Dili, Diplomatik, İstanbul, Kubbealtı Yayınları. 2-Gökbilgin, M.T. (1992) Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,Enderun Kitabevi. 3-Eminoğlu, M. (1989) Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya Gözyaşı Yayıncılık. Aktan, A. (1995) Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)