Ders Adı Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi
Ders Kodu ILA-600
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İki medeniyetin düşünce dünyalarını verimli bir diyaloğun imkanı olarak değerlendirebilir İslam ve Batı düşüncesini küresel etkileşimler ışığında yeniden yorumlayabilir İki medeniyetin düşünce dünyalarını mukayeseli olarak benzer ve farklı yönleriyle analiz edebilir Açık seçik bir entellektüel gelenek kavramına ulaşır İslam ve Batı medeniyetlerinin düşünsel serüvenleri hakkında temel bilgi sahibi olur İki Medeniyetin Düşünce Dünyalarını Verimli Bir Diyalogun İmkanı Olarak Değerlendirebilir İslam ve Batı Düşüncesini Küresel Etkileşimler Işığında Yeniden Yorumlayabilir İki Medeniyetin Düşünce Dünyalarını Mukayeseli Olarak Benzer ve Farklı Yönleriyle Analiz Edebilir Açık-Seçik Bir Entelektüel Gelenek Kavramına Ulaşır İslam ve Batı Medeniyetlerinin Düşünsel Serüveni Hakkında Temel Bilgi Sahibi Olur Zihniyet, dünya görüşü ve medeniyetlerin mukayesesini yapar. Zihniyetlerin oluşum sürecini ve temel dayanaklarını açıklar. İslam ve Batı düşüncesinin fikri temellerini analiz eder. Kültürler arası farklılıkları görerek, eleştirel bir düşünce ortaya koyar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam ve Batı düşüncelerinin temel karakteri nedir? Bu iki düşüncenin tarihsel temelleri nelerdir? Ontoloji, metafizik, Tanrı, din, epistemoloji, bilim, ahlak, sanat, gelenek, eğitim, hukuk ve siyaset bakımından bu iki düşüncenin karşılaştırılması. İleri gelen düşünürlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi ve mukayese edilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İslam ve Avrupa medeniyetinin ortaçağdan modern zamanlara tarihsel karşılaşmaları, bunların kültürel, siyasal, ekonomik görünümleri, Tanrı-âlem-insan ve varlık-bilgi-değer alanlarında İslam ve Batı entelektüel geleneklerinin analitik mukayesesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür, medeniyet, dünya görüşü ve yaşam tarzı kavramları
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
2 Başlangıç Tartışması: İslam ve Modern Batı Düşüncesi Niçin ve Nasıl Karşılaştırılmalıdır?
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
3 Karşılaştırma 1: İslam Vahyi ve Modern Batı'da Din
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
4 Karşılaştırma 2: İslam ve Modern Batı Medeniyetinde Hukuk, İktisat, Siyaset
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
5 Karşılaştırma 3: İslam ve Düşüncesinin Tarihsel Görünümleri
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
6 Karşılaştırma 4: İslam Bilimi ve Modern Bilim
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
7 Karşılaştırma 5: İslam Sanatı ve Modern Batı Sanatı
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
8 Vize
9 Sonuç Tartışması: İslam'ın Modern Dünyaya Mesajı Nedir?
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
10 Medeniyetlerarası İlişkilerin Düşünsel Boyutları Nelerdir?
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
11 İslam ve Grek Felsefesi
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
12 Varlık anlayışları bakımından İslam ve Batı düşüncesi, Aristo ve Gazali örneği.
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
13 İslam ve Batı düşüncesinin pratik sonuçları. Zihniyetlerin oluşturduğu kültür ve medeniyet.
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
14 Batı Düşüncesi ve İslam Dünyasında Modernleşme
  Ön Hazırlık: Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
Diğer Kaynaklar Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, trc. Şehabettin Yalçın, 4. bs., İstanbul: İz Yayıncılık, 2009; İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İstanbul: İSAM Yayınları, 2007. S. H. Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması T. Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş Aliya İzzetbegoviç, Doğu ile Batı Arasında İslam C. A. Ronan, Bilim Tarihi B. Russell, Sorgulayan Denemeler L. Tokat, Dünya Görüşü Din ilişkisi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)