Ders Adı Din ve Zihniyet
Ders Kodu ILA-605
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ramazan UÇAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşulsuz -
Dersin İçeriği Din ve zihniyet etkileşiminin tartışılması ve günümüzdeki yansımalarının yorumlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Ahlak, din, zihniyet ilişkilerinin ve bunların karşılıklı etkileşimlerini analiz etmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders içeriğinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının temini
2 Zihniyeti oluşturan amiller
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
3 Zihniyet üzerine teoriler
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
4 Din ve zihniyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
5 Dinin zihniyet üzerindeki etkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
6 Zihniyetin din üzerindeki etkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
7 Sosyal hayat-dini zihniyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
8 İktisadi hayat- dini zihniyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
9 Siyasi hayat- dini zihniyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
10 Kültür ve dini zihniyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
11 Ahlak ve dini zihniyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
12 Hukuk ve Dini zihniyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
13 Zihniyet çatışmaları ve din
  Ön Hazırlık: Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 3
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 2
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 89    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
Diğer Kaynaklar Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
Materyal
Dökümanlar Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Sabri Ülgener
Ödevler
Sınavlar vize Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)