Ders Adı Kur'an ve Psikoloji
Ders Kodu ILA-609
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) HÜSEYİN CERTEL
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları -Kur'anı psikoloji bilminin desteğiyle anlama becerisinin kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kur'an'daki psikoljik içerikli ayetlerin psikolojik yorum ve izahı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -Tanımlanan öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi,
Dersin Amacı Kur'an ayetlerinin psikolojik bakış açısıyla yorumlanması becerisinin kazandırılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fıtratla ilgili ayetlerin hadisler ışığında psikolojik yorumu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
2 İnsanın halifeliği ilgili ayetlerin psikolojik yorumu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
3 Kıskançlıkla ilgili ayetlerin yorumu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
4 Kutsal zamanlarla ilgili ayetlerin psikolojik tahlili
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
5 vicdanla ilgili ayetlerin hadisler ışığında psikolojik yorumu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
6 Temel insan güdüleri ile ilgili ayetler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
7 Empati ile ilgili ayetlerin tahlili
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
8 İnsanın zayıf yaratılmasının anlamı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
9 Üstün yaratılış özellikleriyle insan
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
10 Üstün yaratılış özellikleriyle insan
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
11 Üstün yaratılış özellikleriyle insan
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
12 Beşeri zaaflarıyla insan
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
13 Beşeri zaaflarıyla insan
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
14 Beşeri zaaflarıyla insan
  Ön Hazırlık: Öğrenciler konuyla ilgili ayetlerin tefsirine bakmış olarak gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 79    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu -Hüseyin Certel, Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu -Hüseyin Certel, Kur'ân'da insan -Kur'ân Tefsirleri
Diğer Kaynaklar -Hüseyin Certel, Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu -Hüseyin Certel, Kur'ân'da insan -Kur'ân Tefsirleri
Materyal
Dökümanlar -Hüseyin Certel, Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu -Hüseyin Certel, Kur'ân'da insan -Kur'ân Tefsirleri
Ödevler
Sınavlar Bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)