Ders Adı İslam Eğitim Tarihi II
Ders Kodu ILA-613
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof Dr Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İslami eğitimin ilke ve özellikleri hakkında bilgi kazanır. Medrese öncesi eğitim kurumları hakkında bilgilenir. Bazı İslam düşünürlerini eğitimle ilgili görüşlerini öğrenir. Medrese eğitimi hakkında bilgilenir. İslami eğitimin günümüz eğitim anlayışlarına etki ve yansımalarını fark eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği İslami Eğitimin İlkeleri, Hz. Peygamber dönemi eğitim uygulamaları, Medrese öncesi kurumsal yapı ve işleyişi, Medrese eğitimi ve değerlendirmesi, İslam Düşünürlerinin eğitim görüşleri ve değerlendirmesi, İslami Eğitim anlayışının günümüz Eğitim Sistemine etkileri ve yansımaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İslam Eğitim Tarihi hakkında kronolojik bilgi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslami eğitimin ilkeleri
  Ön Hazırlık: Çelebi, A., İslam Eğitim Öğretim Tarihi, Damla yay., 1983, İst.
2 İslami eğitimin karakteristik özellikleri
  Ön Hazırlık: Dağ, M.,/ Öymen, H.R., İslam Eğitim Tarihi, Meb. Basımevi 1974, Ankara
3 İlk dönem eğitim hareketlerine genel bir bakış
  Ön Hazırlık: Çelebi, A., İslam Eğitim Öğretim Tarihi, Damla yay., 1983, İstanbul
4 Hz. Peygamber dönemi eğitim uygulamaları
  Ön Hazırlık: Çelebi, A., İslam Eğitim Öğretim Tarihi, Damla yay., 1983, İstanbul
5 Emeviler dönemi ve eğitim
  Ön Hazırlık: Emeviler Maddesi, İslam Ansiklopedisi,
6 Abbasiler dönemi ve eğitim
  Ön Hazırlık: Abbasiler maddesi, İslam Ansiklopedisi
7 Medrese öncesi kurumsal yapı ve işleyişi
  Ön Hazırlık: Çelebi, A., İslam Eğitim Öğretim Tarihi, Damla yay., 1983, İstanbul
8 Selçuklular dönemi ve eğitim
  Ön Hazırlık: Sönmez ,V.,Eğitim Felsefesi,adım YayıncılıkAnkara,1993
9 Vizen sınavı yapılacaktır
  Ön Hazırlık: Atay, H., Yüksek Din Eğitimi, Dergah yay., 1993, İstanbul
10 Osmanlılar dönemi ve eğitim
  Ön Hazırlık: Atay, H., Yüksek Din Eğitimi, Dergah yay., 1993, İstanbul
11 Medrese eğitimi ve değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Atay, H., Yüksek Din Eğitimi, Dergah yay., 1993, İstanbul
12 İslam düşünürlerinin eğitim görüşleri ve değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Dağ, M.,/ Öymen, H.R., İslam Eğitim Tarihi, Meb. Basımevi 1974, Ankara
13 İslami eğitim anlayışının günümüz eğitim sistemine etkileri ve yansımaları
  Ön Hazırlık: Dağ, M.,/ Öymen, H.R., İslam Eğitim Tarihi, Meb. Basımevi 1974, Ankara
14 İslami eğitim anlayışının günümüz eğitim sistemine etkileri ve yansımaları
  Ön Hazırlık: Dağ, M.,/ Öymen, H.R., İslam Eğitim Tarihi, Meb. Basımevi 1974, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 2
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 3
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 2
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Atay, H., Yüksek Din Eğitimi, Dergah yay., 1993, İstanbul, Türkiye 2. Çelebi, A., İslam Eğitim Öğretim Tarihi, Damla yay., 1983, İstanbul, Türkiye 3. Kazıcı, Z., İslam Eğitim Tarihi, Bir yay., 1983, İstanbul, Türkiye 4. Dağ, M., Öymen, H.R., İslam Eğitim Tarihi, Meb. Basımevi 1974, Ankara Türkiye
Diğer Kaynaklar 1. Atay, H., Yüksek Din Eğitimi, Dergah yay., 1993, İstanbul, Türkiye 2. Çelebi, A., İslam Eğitim Öğretim Tarihi, Damla yay., 1983, İstanbul, Türkiye 3. Kazıcı, Z., İslam Eğitim Tarihi, Bir yay., 1983, İstanbul,Türkiye 4. Dağ, M.,/ Öymen, H.R., İslam Eğitim Tarihi, Meb. Basımevi 1974, Ankara, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)