Ders Adı İslam Düşüncesinde Felsefe Tartışmaları
Ders Kodu ILA-615
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriği, klasik dönem İslam filozofları olan Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün ortaya koydukları felsefî tartışmaları ele almaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İslam felsefesinde yapılan felsefî tartışmaları incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslam Felsefesinin konusu
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2017.
2 İslam felsefesinin problemleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2017.
3 Kindî Felsefesinde Varlık
  Ön Hazırlık: Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2014.
4 Kindî Felsefesinde Bilgi
  Ön Hazırlık: Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2014.
5 Kindî Felsefesinde Ahlak
  Ön Hazırlık: Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2014.
6 Fârâbî Felsefesinde Varlık
  Ön Hazırlık: Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018.
7 Fârâbî Felsefesinde Bilgi
  Ön Hazırlık: Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018.
8 Ara Sınav sınav
9 İbn Sînâ düşüncesinde felsefî problemler
  Ön Hazırlık: Ömer Türker, İbn Sînâ'da Metafizik Bilginin İmkânı, İSAM Yayınları, İstanbul 2019.
10 İbn Sînâ düşüncesinde felsefî problemler
  Ön Hazırlık: Ömer Türker, İbn Sînâ'da Metafizik Bilginin İmkânı, İSAM Yayınları, İstanbul 2019.
11 İbn Sînâ düşüncesinde felsefî problemler
  Ön Hazırlık: Ömer Türker, İbn Sînâ'da Metafizik Bilginin İmkânı, İSAM Yayınları, İstanbul 2019.
12 İbn Rüşd'ün Düşüncesinde varlık, bilgi ve değer
  Ön Hazırlık: Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2012.
13 İbn Rüşd'ün Düşüncesinde varlık, bilgi ve değer
  Ön Hazırlık: Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2012.
14 İbn Rüşd'ün Düşüncesinde varlık, bilgi ve değer
  Ön Hazırlık: Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2012.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2017. Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2014. Ömer Türker, İbn Sînâ'da Metafizik Bilginin İmkânı, İSAM Yayınları, İstanbul 2019. Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2012.
Diğer Kaynaklar Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2017. Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2014. Ömer Türker, İbn Sînâ'da Metafizik Bilginin İmkânı, İSAM Yayınları, İstanbul 2019. Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2012.
Materyal
Dökümanlar Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2017. Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2014. Ömer Türker, İbn Sînâ'da Metafizik Bilginin İmkânı, İSAM Yayınları, İstanbul 2019. Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2012.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2017. Kindî, Felsefî Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2014. Ömer Türker, İbn Sînâ'da Metafizik Bilginin İmkânı, İSAM Yayınları, İstanbul 2019. Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2012.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)