Ders Adı Tasavvufta Örnek Şahsiyetler
Ders Kodu ILA-618
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Rifat OKUDAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Tasavvuf tarihi boyunca öne çıkan başlıca şahsiyetlerin hayatı, görüş ve fikirleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Tasavvuf tarihi boyunca önde gelen başlıca şahsiyetleri tanımak ve Tasavvuf bilim dalına katkılarını ortaya koymak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hz. Peygamberin zâhidâne yaşantısı
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
2 Sahabenin zâhidâne yaşantısı
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
3 İbrahim Edhem
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
4 Ma'ruf Kerhî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
5 Seriyy Sakatî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
6 Bişr Hâfî ve hayatı
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
7 Şakîk Belhî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
8 Ebû Yezîd Bistâmî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
9 Hamdun Kassâr
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
10 Cüneyd Bağdâdî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
11 Hallâc Mansûr
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
12 İmam Gazâlî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
13 İbnu'l-Arabî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
14 İmam Rabbânî
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Diğer Kaynaklar Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Materyal
Dökümanlar Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Ödevler Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Sınavlar Ara Sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)