Ders Adı Osmanlı Kültürü ve Din
Ders Kodu ILA-625
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Murat Sarıcık
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Osmanlı Kültüründe hükümdar ve sarayı, din ve itikat, - Osmanlılarda ramazan ve bayramlar, temizlik ve hayır geleneği, -Osmanlılarda yardımseverlik ve merhamet, dervişler, ölüm ve öteki dünya -Osmanlı töre ve âdetleri, önemli aylar ve günler, Osmanlı yemekleri ve sofrası
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Osmanlı kültüründe hükümdar ve sarayı, Osmanlı dünyasında din ve inançlar, Osmanlıda önemli töre ve âdetler, Osmanlı kültüründe önemli aylar günler ve zaman, Osmanlı sofrasında yemekler ve meşrubatlar, Osmanlılarda Ramazan ve bayramlar, temizlik anlayışı, vakıflar ve hayır işleri, Türklerin iyi ve kötü vasıfları, Canlılara merhamet, Osmanlı tasavvufu ve dervişler, Osmanlı kültüründe ölüm ve ahiret.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amacının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Dersin literatürünü vermek, Osmanlı Kültürü hakkında öğrencileri bilgilendirmek, Osmanlı Kültürünün, dini, sosyal, kültürel ve iktisadi konularını ilgilendiren değerler hakkında öğrencilerin temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, dersin problem alanlarını tanımak, Osmanlı Kültürü dersinin temel kavram ve amaçlarının kavranması, Osmanlı Kültürü öğretiminde yeni yaklaşımları tanımak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı Kültüründe Hükümdar ve Sarayı
  Ön Hazırlık: Ünüvar, Safiye, Saray Hatıralarım, Nuruosmaniye Matbaası, İstanbul 1964, s. 19 vd. Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty., s. 13 vd. ilgili Ansiklopedi maddeleri.
2 Osmanlı Türklerinin öne çıkan özellikleri
  Ön Hazırlık: Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul ty., s. 13 vd. ilgili Ansiklopedi maddeleri.
3 Osmanlı Dünyasında din ve itikat
  Ön Hazırlık: Ricaut, Türklerin Siyasi düsturları, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty., s. 165- 218; 245-256, Müller, Max, İstanbul'dan Mektuplar, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty., s. 53 vd. ilgili Ansiklopedi maddeleri.
4 Osmanlıların önemli töre ve âdetleri
  Ön Hazırlık: Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul ty., s. 69-80,143- 145, 175- 176. ilgili Ansiklopedi maddeleri.
5 Osmanlılarda önemli aylar, günler ve geceler
  Ön Hazırlık: Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul ty., s. 245- 254;Müller, Max, İstanbul'dan Mektuplar, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty., s. 37- 46; 101- 107; 137-145; vd. ilgili Ansiklopedi maddeleri.
6 Osmanlı kültüründe yeme, içme, sofra, yemekler ve meşrubat
  Ön Hazırlık: Müller, Max, İstanbul'dan Mektuplar, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty., s.73- 80; 91- 99.; d'Ohsson, Mouradgea, XVIII, Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Âdetler, !001 Temel Eser, İstanbul ty. s. 13- 70; ilgili Ansiklopedi maddeleri.
7 Osmanlılarda Ramazan ve Bayramlar
  Ön Hazırlık: Müller, Max, İstanbul'dan Mektuplar, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty., s.101- 108; Öztuna, Yılmaz, süyük Tarih ansiklopedisi, I-II, Bateş yayınları, İstanbul 1992, II, 487;d'Ohsson, ouradgea, XVIII, Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Âdetler, !001 Temel Eser, İstanbul ty. s. 217 vd. ilgili Ansiklopedi maddeleri
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
9 Osmanlı kültüründe temizlik anlayışı
  Ön Hazırlık: d'Ohsson, Mouradgea, XVIII, Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Âdetler, !001 Temel Eser, İstanbul ty. s.19- 33; 169- 171; 228- 231. ilgili ansiklopedi maddeleri.
10 Osmanlılarda yardımseverlik, hayır işleri ve hayvanlara merhamet
  Ön Hazırlık: d'Ohsson, XVIII, Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Âdetler, !001 Temel Eser, İstanbul ty. s. 111- 113; 151- 159; 163- 168- 170; 189- 192; sarıcık, murat, Osmanlı'da Kölelik, Cariyelik ve Harem, Tuğra Matbaası, Isparta 1999, s. 191- 212; 285- 395. ilgili ansiklopedi maddeleri.
11 Osmanlı kültüründe ölüm, cenaze merasimi, mezarlıklar ve türbe geleneği.
  Ön Hazırlık: Müller, Max, İstanbul'dan Mektuplar, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty., s. 63- 72;131- 132; Ubicini, J.H. A., 1855'de Türkiye, çev., ayda düz, !001 Temel Eser, İstanbul 1977, s. 83 vd. ilgili ansiklopedi maddeleri.
12 Genel olarak Osmanlı insanının faziletleri ve kusurları
  Ön Hazırlık: d'Ohsson, XVIII, Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Âdetler, !001 Temel Eser, İstanbul ty. s.29- 33; 163- 192; 220- 231. ilgili ansiklopedi maddeleri.
13 Osmanlılarda tarikatlar ve dervişler
  Ön Hazırlık: Edmond De Amicis, İstanbul, çev., Beynun Akyavaş, Kültür Bakanlığı Yayınları, ankara 1981, s. 459- 465; Ricaut, Türklerin siyasi Düsturları, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul ty., s.185- 236. ilgili ansiklopedi maddeleri.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ünüvar, Safiye, Saray Hatıralarım, Nuruosmaniye Matbaası, İstanbul 1964; Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty.; İlgili Ansiklopedi maddeleri.
Diğer Kaynaklar Ünüvar, Safiye, Saray Hatıralarım, Nuruosmaniye Matbaası, İstanbul 1964; Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty.; İlgili Ansiklopedi maddeleri.
Materyal
Dökümanlar Ünüvar, Safiye, Saray Hatıralarım, Nuruosmaniye Matbaası, İstanbul 1964; Ricaut, Türklerin Siyasi Düsturları, Tercüman 1001 temel Eser, İstanbul ty.; İlgili Ansiklopedi maddeleri.
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)