Ders Adı Türkiye'de Yeni Çağ İnançları
Ders Kodu ILA-628
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Nasuh GÜNAY Azize UYGUN
Dersin Yardımcıları Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeni Çağ inançları hakkında bilgi sahibi olur Yeni Çağ inançlarını birbirleriyle mukayese edebilir. Yeni Çağ inançlarını tespit ve analiz edebilir. Yeni Çağ inançlarını kategorize edebilir. Yeni Çağ inançlarının birbirleriyle olan ilişkilerini ve farklılıklarını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Yirminci yüzyılda ortaya çıkan ve Türkiye'de çalışmalarını devam ettiren Yeni Çağ inançlarının tarihi, ortaya çıkış nedenleri, kökenleri, bireye ve topluma yansımaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye'de çalışmalarını sürdüren Yeni Çağ inançları hakkında bilgi sahibi olma, ortaya çıkış ve devam ediş nedenlerini, tarihsel alt yapılarını, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yeni Çağ İnançları ile ilgili kavramlar.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
2 Yeni Çağ inançlarının Tarihi.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
3 Yeni Çağ inançlarının Ortaya çıkış ve devam etmesinin Nedenleri.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
4 Yeni Çağ inançlarının Kökenleri ve Genel Özellikleri.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
5 Yeni Çağ inançlarında Teolojik Konular.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
6 Yeni Çağ inançlarının Unsurları, Karizmatik Lider veya Kutsal Üstat.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
7 Yeni Çağ inançlarının Taraftar Edinme ve Yapı içinde Tutma Yolları.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
8 Dönem Ara sınavı
  Ön Hazırlık: -
9 Türkiye’de Çalışmalarda Bulunan Yeni Çağ İnançları: Bahailik, Dünya Kardeşlik Birliği.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
10 Hare Krishna, Shaja Yoga, Sai Baba, Ananda Marga.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
11 Sayentoloji Kilisesi, Transandantal Meditasyon.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
12 Moonculuk, Mormonluk.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
13 Yehova Şahitleri.
  Ön Hazırlık: Okuma: Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011'da ilgili kısmın okunması
14 Genel Değerlendirme.
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011
Diğer Kaynaklar Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011
Materyal
Dökümanlar Nasuh GÜNAY, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Isparta 2011
Ödevler -
Sınavlar Ara sınavı Yıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)