Ders Adı İslam, Kültür ve Medeniyet (Online) I
Ders Kodu ILA-631
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Azize Uygun
Dersin Yardımcıları Muhammet Yurtseven
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Kültür ve Medeniyet Kavramları, Doğuşu ve Gelişimi, Kaynakları, Toplumsal, sosyal, ekonomik, ilmi yapısı gibi İslam kültür ve medeniyeti genel özelliklerini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İslam, Kültür ve Medeniyetini doğuşundan itibaren günümüze kadar geçirdiği süreci tanıyarak, günümüzdeki problemler üzerine değerlendirme yapabilecek düzeyde konuyu kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür ve Medeniyet Kavramları, Doğuşu ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
2 İslam Medeniyetenin Kaynakları
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
3 İslam Medeniyetinin Gelişim Aşamaları ve Temel Özellikleri
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
4 İslam Medeniyetinin Manevi Dinamikleri
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
5 Sosyal Hayat
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
6 İdari Yapı.
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
7 Ekonomik Yapı
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
8 Ara Sınav..
9 İlmi Hayat, Eğitim Öğretim
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
10 Kitap ve Kütüphaneler
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
11 Sanat ve Mimari, Şehircilik
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
12 Vakıflar..
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
13 İslam Medeniyeti ve Türkler
  Ön Hazırlık: İslam Medeniyeti Tarihi isimli kitabın ilgili kısmını okunması.
14 Yıl Sonu Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu İbrahim Sarıçam & Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2014.
Diğer Kaynaklar İbrahim Sarıçam & Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2014.
Materyal
Dökümanlar İbrahim Sarıçam & Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2014.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)