Ders Adı Eğitim Sosyolojisi
Ders Kodu İEG-637
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) A. Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler toplumu tanıyan bireyler olacaklardır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Eğitim Sosyolojisi nedir? Eğitim Sosyolojisinin tarihi. Eğitim sosyolojisinin kurucuları. Eğitim sosyolojisinde akımlar. Eğitim ve toplum ilişkisi. Eğitim ve sosyalleşme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumun eğitim ihtiyaçlarını bilen öğretmenler yetiştirmek
Dersin Amacı Öğretmen adaylarında eğitimin sosyolojik dinamiklerini öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eğitim Sosyolojisi nedir?
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
2 Eğitim Sosyolojisinin tarihi.
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
3 Eğitim sosyolojisinin kurucuları.
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
4 Eğitim sosyolojisinin kurucuları. II
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
5 Eğitim sosyolojisinin kurucuları.III
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
6 Eğitim Sosyolojisi Akımları
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
7 Eğitim Sosyolojisi AkımlarıII
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
8 Eğitim ve toplum ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
9 Eğitim ve Sosyalleşme
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
10 Toplumsal Kurumlar ve eğitim
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
11 Toplum ve Kültür
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
12 Türkiye'de Eğitim Sosyolojisi I
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
13 Türkiye'de Eğitim Sosyolojisi II
  Ön Hazırlık: Eğitim Sosyolojisi, Mahmut Tezcan
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Eğitim sosyolojisi ders notları. / Ünver Günay. -- Kayseri : Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1986.
Diğer Kaynaklar Eğitim sosyolojisi ders notları. / Ünver Günay. -- Kayseri : Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1986. Eğitim sosyolojisinin temel kavram ve alanları üzerine bir araştırma. / Hüseyin Akyüz. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Yazılı sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)