Ders Adı Rehberlik
Ders Kodu İEG-638
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler kişiyi tanıyabilir; iyi iletişim kurabilir; rehberlik edebilme kural, yöntem ve becerilerini edinmiş; hangi durumlarda rehberliğe ve psikolojik danışmaya ihtiyaç olduğunu ayırt edebilen; öğrencilere ve hizmet alanındaki diğer bireylerin sorunlarına eğilebilen ve çözüm sunabilen duruma gelirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Rehberlik ve danışmanın temel ilkeleri, beceri özellikleri, amacı ve kuramları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Rehberliğe ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik yapabilmek. Dini alanda danışma ve rehberlik ihtiyacını gidermek.
Dersin Amacı Öğrencilere ve hizmet alanımızdaki bireylere yol göstericilik yapabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Rehberlik nedir? Tarihi gelişimi
2 Rehberlik hizmet konuları; Bireyi tanıma, psikolojik danışma, bilgi toplama ve izleme.
3 Rehberlik çeşitleri: Birey sayısına göre,kurumların niteliklerine göre, eğitim-öğretim kademelerine göre, işlevlerine göre, problem alanlarına göre.
4 Kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik.
5 Rehberlik ve psikolojik danışma ilkeleri, bireyi tanıma teknikleri.
6 Etkili iletişim. Rehberlikte önemi.
7 Psikolojik danışma kuramları, amacı gerekliliği.
8 Aile ve evlilik danışmanlığı.
9 Dini danışma ve rehberlik.
10 Rehberlik edici din eğitim-öğretiminin özellikleri.
11 Din hizmetleri alanında rehberlik.
12 Rehberlik ve danışma örnekleri ve dikkat edilmesi gerekenler.
13 Din hizmetleri alanında rehberlik ilke ve becerileri.
14 Eğitim kurumlarında rehberlik örgütü.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 1
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 1
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 2
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 2
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 2
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 66    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Rukiye Karaköse, Şaban Karaköse; Rehberlik ve Manevi Danışma, Hasan Yılmaz, Coşkun Arslan, Erdal Hamarta; Öğretmen Adayları İçin Rehberlik,
Diğer Kaynaklar Rukiye Karaköse, Şaban Karaköse; Rehberlik ve Manevi Danışma, Hasan Yılmaz, Coşkun Arslan, Erdal Hamarta; Öğretmen Adayları İçin Rehberlik,
Materyal
Dökümanlar Rukiye Karaköse, Şaban Karaköse; Rehberlik ve Manevi Danışma, Hasan Yılmaz, Coşkun Arslan, Erdal Hamarta; Öğretmen Adayları İçin Rehberlik,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)