Ders Adı Gelişim Psikolojisi
Ders Kodu İEG-639
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin Certel
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği fiziksel ve motor gelişim, lisan gelişimi, zihinsel gelişim,kişilik gelişimi, psikoseksüel gelişim, psisosyal gelişim, ahlaki gelişim, duygusal gelişim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Farklı gelişim evrelerindeki çocuk ve gençlere din eğitimi verecek olan öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikoloji yaklaşımları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
2 Psikolojinin uzmanlık alanları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
3 Gelişim psikoljisine giriş, gelişimsel araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
4 Gelişim psikolojisiyle ilgili temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
5 Gelişimi etkileyen faktörler, gelişimin temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
6 Gelişim dönemleri ve gelişim ödevleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
7 Fiziksel ve psikomotor gelişim
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
8 Bilişsel gelişim, J. Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
9 Bilişsel gelişim, J. Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
10 Lisan gelişimi, kişilik gelişimi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
11 Freud ve Ericson'un kişilik kuramları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
12 Freud ve Ericson'un kişilik kuramları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
13 Ahlak gelişimi ve ilgili kuramlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
14 Duygusal gelişim
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders hocası tarafından önerilen testleri çözerek önceki konuyu özümsemiş ve yeni konuya hazırlıklı olarak derse gelir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 1
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 2
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 3
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 1
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 66    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hüseyin Certel, Gelişim Psikolojisi Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hüseyin Certel, Gelişim Psikolojisi Ders Notu
Materyal
Dökümanlar Hüseyin Certel, Gelişim Psikolojisi Ders Notu
Ödevler
Sınavlar bir vize ve bir dönem sonu sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)