Ders Adı Öğretmenlik Meslek Etiği
Ders Kodu İEG-641
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Ayşe Sıdıka Oktay Prof.Dr. Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Öğretmenlik mesleğini yaparken gereken kurallar, değerler, ilkelerin neler olduğu ortaya konacak ve bu ilke, değer ve kurallara niçin ve nasıl uyulması gerektiği açıklanacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve güvenirliliği için mesleğin uygulanması sırasında uyulması gereken ahlaki davranış kuralları ile bu kurallar ve davranışların arkasında yatan ilkeler, değerlerin bilinmesi, belirlenmesi, ve nasıl davranış haline getirilebileceğinin öğrenilmesi, bir eylem biçimi olarak kazanılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ahlak ve Etik kavramları Meslek etikleri ve değerler, normlar ve ahlak
  Ön Hazırlık: Muhammed şevki Aydın (2018), Eğitim Ahlakı, Dİb yayınları;Bedruddin İbn Cemaa el-kinani, İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı, (2012), TDV yayını;Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164.
2 Meslek etikleri ve değerler, normlar ve ahlak
  Ön Hazırlık: Muhammed şevki Aydın (2018), Eğitim Ahlakı, Dİb yayınları;Bedruddin İbn Cemaa el-kinani, İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı, (2012), TDV yayını;Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164.
3 Eğitim ve Ahlak arasındaki ilişkiler Egitim Ahlakı, ahlaki ikilemler ve ve Etik kod
  Ön Hazırlık: Muhammed şevki Aydın (2018), Eğitim Ahlakı, Dİb yayınları;Bedruddin İbn Cemaa el-kinani, İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı, (2012), TDV yayını;Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164.
4 Eğitime yönelik değer üretme ve Eğitimde etik ilkeler sorunu
  Ön Hazırlık: Mehmet Türkeri(2015), Etik değer Açısından Eğitim, Siyaset, Kamu, Çalışma hayatı ve bilim, Lotus yayınevi; Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164.
5 Öğretmenlik meslek etiği temel ilkeler ve kurallar, Öğretmenin kişisel ahlakı Öğretmenin Öğretim Ahlakı
  Ön Hazırlık: Muhammed şevki Aydın (2018), Eğitim Ahlakı, Dİb yayınları; Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164.
6 Öğretmenin Öğrencilerle ilgili ahlakı Öğretenin meslektaşlarıyla ilgili ahlakı
  Ön Hazırlık: Muhammed şevki Aydın (2018), Eğitim Ahlakı, Dİb yayınları; Bedruddin İbn Cemaa el-kinani, İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı, (2012), TDV yayını; Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164.
7 Öğrencilik ahlakı
  Ön Hazırlık: Muhammed şevki Aydın (2018), Eğitim Ahlakı, Dİb yayınları;Bedruddin İbn Cemaa el-kinani, İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı, (2012), TDV yayını;Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164.
8 Egitim Yönetimi ve Etik, Okul yönetiminde Etik Değerler
  Ön Hazırlık: Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A
9 İlahiyatcılık ve Din görevliliği meslek ahlakında temel ilkeler ve kurallar ilim ve hikmet ilkesi
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
10 İlahiyatcılık ve Din görevliliği meslek ahlakında temel ilkeler ve kurallar hayır ve davet ilkesi
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
11 İlahiyatcılık ve Din görevliliği meslek ahlakında kaçınılması gereken ahlak dışı davranışlar
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
12 İlahiyatcılık ve Din görevliliği meslek ahlakında davranış kalıpları Etik kodlar, öğrencilik, öğretim üyeliği ve din kültürü öğretmeni ahlakı
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
13 İlahiyatcılık ve Din görevliliği meslek ahlakında davranış kalıpları Etik kodlar, Kur'an kursu öğreticiliği, müezzinlik, müftülük ve vaizlik ahlakı
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
14 öğretmenlik mesleğinde kaçınılması gereken davranışlar ve kurallar ve örnek olaylar
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164. afer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
Diğer Kaynaklar Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164. afer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
Materyal
Dökümanlar Aydın İnayet.( 2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. (2. Baskı). Ankara :PEGEM-A . Aydın İnayet.( 2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. (3. Baskı) . Ankara :PEGEM-A Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Kaya, Yahya Kemal. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Limited Şirketi. Aydın, Mustafa.(1993).Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayınları No: 4. Başaran, İ.Ethem. (1989). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi. Berkman, Ümit. (1983). Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet. Ankara : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 203. Durkheim, Emile. (1949). Meslek Ahlakı. (Çeviren: Mehmet Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Dünya Edebiyatından Tercümeler. Fransız Klasikleri, No: 164. afer Sadık Yaran, İlahiyatcılık ve din Görevliliği Meslek ahlakı, Ensar neşriyat, İstanbul. 2015.
Ödevler Öğretmenlik meslek ahlakıyla ilgili iyi ve kötü örnek olay incelemesi, ilkelerin ve değerlerin tartışılması
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)