Ders Adı Türk Eğitim Tarihi
Ders Kodu İEG-644
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları 3-Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Öğrenme Çıktıları İslamiyet öncesi Türk eğitim sisteminin genel özelliklerini açıklayabilme Selçuklu dönemi Türk eğitim sisteminin genel özelliklerini açıklayabilme Osmanlı dönemi Türk eğitim sisteminin genel özelliklerini açıklayabilme Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sisteminin genel özelliklerini açıklayabilme Türk eğitim sisteminin geçirdiği aşamalar hakkında genel bir değerlendirme yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslamiyet öncesi Türk eğitim sisteminin genel özellikleri, Selçuklu dönemi Türk eğitim sisteminin genel özellikleri, Osmanlı dönemi Türk eğitim sisteminin genel özellikleri, Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sisteminin genel özellikleri, Türk eğitim sisteminin geçirdiği aşamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersi alan öğrenci Türk Eğitim Tarihi hakkında bilgi sahibi olur. Eğitimle ilgili geçmişte yaşanan olayları değerlendirir ve günümüz eğitimiyle ilişkilendirerek strateji geliştirir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğretmen adaylarının Türk eğitim tarihinin ana aşamalarını bilerek günümüz eğitim sorunlarıyla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türklerin müslüman olmadan önceki eğitiminin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
2 Türklerin müslüman olmadan sonraki eğitiminin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
3 Karahanlılar döneminde eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
4 Selçuklular döneminde eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
5 Anadolu beylikleri döneminde eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
6 Osmanlılar döneminde eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
7 Kuruluştan ilk yenileşmeye kadar eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
8 Osmanlılarda medrese, kuruluşu, gelişmesi ve bozulması
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
9 Vize
10 Tanzimat dönemi eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
11 Meşrutiyet ve mutlakiyet dönemi eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
12 Cumhuriyetin kuruluşundan 1980'e kadar eğitimin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
13 1980 sonrası Türkiye'de eğitim
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
14 Genel değerlendirme ve günümüz eğitim anlayışı
  Ön Hazırlık: Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 1
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 1
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 1
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 2
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 1
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 1
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 1
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 1
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 2
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 1
14 3
15 1
16 1
17 1
18 1
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
Diğer Kaynaklar Akyüz, Y. (2010) Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Binbaşıoğlu, C. (2010) Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Doğan, İ. (2010) Türk eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)