Ders Adı Bieyselleştirilmiş Öğretim
Ders Kodu İEG-645
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof Dr Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bireysel ve kaynaştırma eğitiminin kavramları yöntemleri teknikleri ele alınacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bireyselleştirilmiş eğitim programının yasal ve eğitsel boyutlarını değerlendirebilecektir. 2) Uzun ve kısa dönemli amaçlar yazabilecektir 3) BEP'in hazırlanmasında işbirliği ve ekip çalışmasının önemini açıklayabilecektir 4) Bireysel Öğretim Programı hazırlar Bireyselleştirilmiş eğitim programının yasal ve eğitsel boyutlarını değerlendirebilecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bireysel farklılıklar Eğitimde bireysel farklılığın önemi
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
2 Kaynaştırmaya ilişkin temel kavramlar ve iligili yasal düzenlemeler
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
3 BEP GİRİŞ (Tanım, Önem) BEP in tarihsel gelişim
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
4 En az kısıtlayıcı ortam, kaynaştırma kavramları ve kaynaştırmaya yerleştirilen öğrenci için BEP'in önemi
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
5 Uzun dönemli amaç-Kısa dönemli amaç yazımı. Değerlendirme, sınavlarda yapılacak uyarlamalar
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
6 Kaynaştırma uygulanan sınıflarda yapılması gereken öğretimsel ve fiziksel düzenlemeler,
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
7 Bireyselleştirilmiş eğitim programı örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
8 Bireyselleştirilmiş eğitim (BEP) programı hazırlama
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
9 Bireyselleştirilmiş eğitim (BEP) programı hazırlama
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
10 Bireyselleştirilmiş eğitim (BEP) programı hazırlama
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
11 Öğrencilerin hazırladığı ders planları sunumu ve değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
12 Öğrencilerin hazırladığı ders planları sunumu ve değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
13 Öğrencilerin hazırladığı ders planları sunumu ve değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
14 Genel değerlendirme.
  Ön Hazırlık: İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 3
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 3
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 3
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
Diğer Kaynaklar İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar İlköğretimde Kaynaştırma editör İbrahim H. Diken Pegem Akademi, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler Pearson Çeviri Editör: Mustafa Şahin, Taner Altun Nobel Yayınevi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Mehmet Özyürek Yayınevi : Kök Yayıncılık
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)