Ders Adı Günümüz İnanç Problemleri
Ders Kodu ILY-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Elmas Gülhan ÇAM Arş. Gör. Fatmanur CERAN Arş. Gör. Emre KÖKSAL Arş. Gör. Ayşe TURHAN
Dersin Öğrenme Çıktıları Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği 1 Din Nedir? 2 İmanın Tarifi ve İmana İlişkin İtakadi Yaklaşımlar 3 İman-Amel Münasebeti 4 Küfür, Şirk, İrtidad, Nifak 5 İman Esasları 6 Allah'ın Varlığının Delilleri 7 Ara Sınav 8 Allah'ın İsimleri 9 Allah'ın Sıfatları 10 Kader ve Kazaya İman 11 İnsanın Fiilleri 12 Nübüvvet Bahisleri 13 Kitaplara ve Meleklere ve Ahirete İman 14 Yılsonu Sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazandırmak.
Dersin Amacı Toplumun dini alanda oluşmuş güncel problemlerine cevap vermek. Bu konuda din eğitimi sunarak ihtiyaca cevap verebilecek yeterli bilgi ve altyapıyı kazandırmak. Ateizm, Materyalizm, Septisizm, Agnostizm, Pozitivizm, Nihilizm, Evrimcilik gibi güncel akımlar karşısında donanımlı bir birey yetiştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Din nedir..?
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
2 İmanın Tarifi ve İmana İlişkin İtakadi Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
3 İman-Amel Münasebeti
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
4 Küfür, Şirk, İrtidad, Nifak
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
5 İman Esasları
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
6 Allah'ın Varlığının Delilleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
7 Allah'ın İsimleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
9 Allah'ın Sıfatları
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
10 Kader ve Kazaya İman
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
11 İnsanın Fiilleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
12 Nübüvvet Bahisleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
13 Kitaplara ve Meleklere ve Ahirete İman
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
14 Yılsonu Sınavı
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 2 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İmam-ı A'zam'ın beş eseri, İmam-ı A'zam Numan b. Sabit Ebu Hanife, çev. Mustafa Öz, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV). Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Diğer Kaynaklar İmam-ı A'zam'ın beş eseri, İmam-ı A'zam Numan b. Sabit Ebu Hanife, çev. Mustafa Öz, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV). Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Materyal
Dökümanlar İmam-ı A'zam'ın beş eseri, İmam-ı A'zam Numan b. Sabit Ebu Hanife, çev. Mustafa Öz, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV). Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Ödevler İmam-ı A'zam'ın beş eseri, İmam-ı A'zam Numan b. Sabit Ebu Hanife, çev. Mustafa Öz, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV). Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Sınavlar Ara sınav Final
Materyal Diğer İmam-ı A'zam'ın beş eseri, İmam-ı A'zam Numan b. Sabit Ebu Hanife, çev. Mustafa Öz, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV). Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)