Ders Adı Deontoloji-Tıp Alanında İcat,Keşif ve Buluşlar
Ders Kodu TIP223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 1
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları • Tıpta muayene ve tedavi yöntemleri, tıp teknolojileri, günümüz tıbbında inovatif uygulamalar ve gelecekte neler yapılabilir konularında araştırmalar yaparak sunumlar ve bildiriler hazırlayabilmeleri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri • Öğrencilerin tıpta keşif, icat ve buluşlar ile inovasyon kavramlarını açıklayabilmeleri, tıbbın gelişimine katkı vermiş hekimleri ve çalışmalarını bilmeleri, tarihsel süreçlerinde tıbba yön veren gelişmeleri tanımlama
Dersin Amacı • Öğrencilerin tarihsel süreçte tıbbın gelişiminde keşif, icat ve buluşların önemini anlaması ve kendilerini buna göre yetiştirmesi.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 • Tanışma, tıbbın gelişiminde icat, keşif ve buluşların önemi ve tıpta inovasyon üzerine tartışma, görsel ve sözel sunum konularının ele alınması.
2 • Seçilen alanda literatür tarama ve sunum hazırlama teknikleri, birkaç basit slide hazırlama çalışması, görsel ve sözel sunum konularının dağıtılması.
3 • Eski Yunan’dan Müslümanlara, Müslümanlardan Avrupa tıbbına ve günümüz tıbbına önemli hekimler ve tıbba katkıları üzerine tartışma.
4 • Tıbba yön veren gelişmeler (tarihsel süreçte tıpta teorilerden, mikroplara ve kalıtıma seçilen konularda öğrenci sunumları)
5 • Tıbba yön veren gelişmeler (tarihsel süreçte tıpta teorilerden, mikroplara ve kalıtıma seçilen konularda öğrenci sunumları)
6 • Tıpta muayene ve tedavi yöntemleri (tarihsel gelişimi, seçilen konularda öğrenci sunumları)
7 • Tıpta muayene ve tedavi yöntemleri (tarihsel gelişimi, seçilen konularda öğrenci sunumları)
8 • Tıp teknolojileri (tarihsel gelişimi, mikroskoptan BT’ye seçilen konularda öğrenci sunumları)
9 • Tıp teknolojileri (tarihsel gelişimi, mikroskoptan BT’ye seçilen konularda öğrenci sunumları)
10 • Günümüz tıbbında inovatif uygulamalar ve gelecekte neler yapılabilir? (Öğrenci sunumları)
11 • Günümüz tıbbında inovatif uygulamalar ve gelecekte neler yapılabilir? (Öğrenci sunumları)
12 • Öğrenci sunumlarından sözel/poster bildiri çalışması yapılması
13 • Öğrenci sunumlarından sözel/poster bildiri çalışması yapılması
14 • Öğrenci sunumlarından sözel/poster bildiri çalışması yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 1
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 1
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 1
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 1
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 1
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 1
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 1
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 1
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 1
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 1
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 1
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 1
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 1
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 5
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 5
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 43    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)