Ders Adı Göğüs Hastalıkları-Sinemada İnce Hastalığın Bilimsel Temeli Varmı
Ders Kodu TIP230
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 1
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Münire Çakır
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin çalışma modülü sırasında yaptıkları sözlü sunumlar ve yazılması hedeflenen derleme makalenin yazımı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sinemada fakirlik ve keder ile ilişkilendirilen tüberküloz hastalığının gelişiminde bu faktörlerin yeri olup olmadığının bilimsel yöntemlerle araştırılarak ortaya konulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bağımsız öğrenme becerileri geliştirmeleri, bilimsel metodoloji temel ilkelerini öğrenmeleri ve uygulamaları, bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerileri elde etmeleri
Dersin Amacı Sinemada fakirlik ve keder ile ilişkilendirilen verem hastalığının, bu durumlarla ilişkili olduğuna dair bilimsel kanıtlar olup olmadığını araştırmak ve varsa bu ilişkiyi ortaya koyan bir derleme yazısı yazmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 • Tanışma, ince hastalık tanımı ile ilgili tartışma, öğrencilerin verem hastalığı ile ilgili bilgi düzeylerini öğrenme, yabancı dil düzeylerini öğrenme, ÖÇM planı ile ilgili bilgi verme
2 • Sunum teknikleri ve özellikle power point sunumu ile ilgili bilgi verilmesi ve her öğrenciye bir kaç slide hazırlatma
3 • İlk hafta verilen ödevin tüm öğrenciler tarafından powerpointte sunulması (ikişerli gruplar?)
4 • Sinemada tüberküloz ile ilgili örnek film izleme ve yorumlama (Kelebeğin rüyası)
5 • Tıp veri tabanı kullanımı ile ilgili bilgilendirme
6 • Gruplar tarafından getirilen makalelerin incelenmesi, makale çeşitleri ile ilgili bilgi verilmesi (derleme, randomize kontrollü çalışma, olgu sunumu, kohort çalışması, meta-analiz), sonraki haftalarda öğrencilerin sunum yapması için makalelerin paylaştırılması
7 • Makale incelenmesi
8 • Makale incelenmesi
9 • Makale incelenmesi
10 • Makale incelenmesi
11 • Makale incelenmesi
12 • Derleme yazımı için ayrıntılı bilgilendirme ve SDÜ Tıp Dergisi makale yazım kurallarının incelenmesi
13 • Derleme yazımı için ayrıntılı bilgilendirme ve SDÜ Tıp Dergisi makale yazım kurallarının incelenmesi
14 • Tüm öğrencilerin katılımı ile çalışılan konuda bir derleme yazılması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 2
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 2
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 1
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 1
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 2
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 2
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 2
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 2
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 2
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 2
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 2
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 2
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 2
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 2
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 5
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 5
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 2 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 46    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)