Ders Adı Tıbbi Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojide Keşif Yapan Bilim Adamları
Ders Kodu TIP245
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 1
Dersi Veren(ler) Prof Dr Buket Arıdoğan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıbbi Mikrobiyolojinin kurulması ve gelişmesine katkıda bulunan bilim adamlarını tanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Mikrobiyolojinin tarihçesi,Mikroskobun keşfi ,Bakteriyoloji,viroloji,mikoloji,immunoloji,parazitoloji ve aşı alanında keşif yapan bilim adamları anlatılacak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri tıp fakültesi öğrencilerine Keşif yapabilme bilgi beceri Güven duygusu tutum ve davranışını kazandırma
Dersin Amacı Tıbbi Mikrobiyolojinin kurulması ve gelişmesine katkıda bulunan bilim adamlarının tanıtılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi
2 Mikroskobun keşfi Alanında rol oynayan bilim adamları
  Ön Hazırlık: Textbook ve/ veya internetten okunarak gelinmesi
3 Bakteriyoloji alanında Keşif yapan bilim adamları
  Ön Hazırlık: Textbook ve/ veya internetten okunarak gelinmesi
4 Viroloji alanında keşif yapan bilim adamları
  Ön Hazırlık: Textbook ve/ veya internetten okunarak gelinmesi
5 Mikoloji alanında keşif yapan bilim adamları
  Ön Hazırlık: Textbook ve/ veya internetten okunarak gelinmesi
6 Parazitoloji Alanında keşif yapan Bilim adamları
  Ön Hazırlık: Textbook ve/ veya internetten okunarak gelinmesi
7 İmmunoloji Alanında keşif yapan bilim adamları
  Ön Hazırlık: Textbook ve/ veya internetten okunarak gelinmesi
8 Aşı alanında keşif yapan bilim adamları
  Ön Hazırlık: Textbook ve/ veya internetten okunarak gelinmesi
9 seminerlerin sunum ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Sunum için gerekli teknik donanımın hazırlanması (barkovizyon,internet vs)
10 seminerlerin sunum ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Sunum için gerekli teknik donanımın hazırlanması (barkovizyon,internet vs)
11 seminerlerin sunum ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Sunum için gerekli teknik donanımın hazırlanması (barkovizyon,internet vs)
12 seminerlerin sunum ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Sunum için gerekli teknik donanımın hazırlanması (barkovizyon,internet vs)
13 seminerlerin sunum ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Sunum için gerekli teknik donanımın hazırlanması (barkovizyon,internet vs)
14 modülün genel değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin alınması
  Ön Hazırlık: sınıfın hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 0
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 0
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 0
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 0
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)