Ders Adı Tarih-YAKINÇAĞ TÜRK DÜNYASI DÜŞÜNCE VE SİYASİ TARİHİ (1789-1950)
Ders Kodu TIP334
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Yardımcıları Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Öğrenme Çıktıları Son iki yüzyıllık Türk Tarihi hakkında fikir sahibi olmak Çağdaşlaşma ve Kültürel-siyasal kimlik konusunda fikir sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya imparatorluğu içinde bulunan Türk-Müslüman toplumların siyasi ve fikri olarak faaliyetleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Son iki yüzyıllık dönemde Türk dünyasının içinde bulunduğu siyasal ve kültürel dönüşüm veya dönüşüme yol açabilecek gelişmeleri öğrenmek
Dersin Amacı Türk Dünyasındaki siyasi ve fikri gelişmeleri incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yakınçağ Türk siyasi ve Düşünce Tarihi Araştırmaları
  Ön Hazırlık: okuma
2 Çağdaşlaşma - Batılılaşma - Yenileşme kavramları
  Ön Hazırlık: okuma
3 Osmanlı Devletinde Yapısal Dönüşüm Teşebbüsleri
  Ön Hazırlık: okuma
4 Tanzimat ve Tanzimat süreci (1839-1876)
  Ön Hazırlık: okuma
5 Türkistan-Volga-Kafkasya'da politik gelişmeler (19.yüzyıl)
  Ön Hazırlık: okuma
6 Türk Dünyasında Fikri Gelişmeler: Cedit hareketi
  Ön Hazırlık: okuma
7 Türk Dünyasında Fikri Etkileşim (Anadolu-Kafkasya-Volga-Türkistan)
  Ön Hazırlık: okuma
8 1905 ve 1908 ihtilallerinin Türk Dünyasındaki yeri
  Ön Hazırlık: okuma
9 Türkiye'de Yönetim Değişikliği: TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet yönetimi
  Ön Hazırlık: okuma
10 Türkiye'de Liberal - Demokrat uygulamalar: ulus devlet inşa süreci
  Ön Hazırlık: okuma
11 Türkiye'de sosyo-politik hareketlilikler (1923-1946)
  Ön Hazırlık: okuma
12 Sovyet Rusya'da siyasal dönüşüm ve Türkler (1917-1936)
  Ön Hazırlık: okuma
13 Sovyetlerde Türk-Müslüman Halklarının Sürgünleri
  Ön Hazırlık: okuma
14 Değerlendirme: Türk Dünyasının Siyasi Dönüşümü ve Yeni Kültürel Etkenler
  Ön Hazırlık: okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 0
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 0
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 0
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 0
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de ÇAğdaş Düşünce TArihi Niyazi Berkes, Türkiye'de ÇAğdaşlaşma Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Selçuk Türkyılmaz, İsmail Gaspralı ve Rusya Türklerinde Milli uyanış
Diğer Kaynaklar Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de ÇAğdaş Düşünce TArihi Niyazi Berkes, Türkiye'de ÇAğdaşlaşma Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Selçuk Türkyılmaz, İsmail Gaspralı ve Rusya Türklerinde Milli uyanış
Materyal
Dökümanlar Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de ÇAğdaş Düşünce TArihi Niyazi Berkes, Türkiye'de ÇAğdaşlaşma Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Selçuk Türkyılmaz, İsmail Gaspralı ve Rusya Türklerinde Milli uyanış
Ödevler okuma
Sınavlar ara sınav ve yıl sonu sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)