Ders Adı İç Hastalıkları
Ders Kodu TIP404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem -
AKTS 16
Dersi Veren(ler) 1. Prof.Dr. M. Cem Koçkar 2. Prof.Dr. Altuğ Şenol 3. Prof.Dr. Mehmet Şahin 4. Prof.Dr. Barış Afşar 5. Prof.Dr. Rengin Elsürer Afşar 6. Doç.Dr. Zeynep Dilek Aydın 7. Doç.Dr. Hakan Korkmaz 8. Doç.Dr. Bülent Çetin 9. Dr. Öğr. Üyesi Demircan Balcı 10. Dr. Öğr. Üyesi Emine Güçhan Alanoğlu 11. Dr. Öğr. Üyesi Atalay Doğru
Dersin Yardımcıları 1. Dr. Aslıhan Karadağ 2. Dr. Gökhan Çoban 3. Dr. İsmet Eroğlu
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Anamnez alma ve sistemik muayene yöntemlerini öğrenmek ve klinik pratik uygulamalarını yapmak 2- Endokrinolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak. 3- Gastroenterolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak. 4- Nefrolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak. 5- Hematolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak. 6- Romatolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak. 7- Onkolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak. 8- Geriatrik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İç hastalıklarında anamnez, fizik muayene. Gastrointestinal kanamalar, asitli hastaya yaklaşım, inflamatuar barsak hastalıkları, pankreatitler, hepatitler, karaciğer sirozu, karaciğer tümörleri, peptik ülser, gastrointestinal sistem tümörleri, anemiler, lösemiler, lenfomalar, kanama diatezleri, kan ürünleri, plazma hücre hastalıkları, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, sıvı elektrolit ve asit baz dengesi, glomerülonefritler, tübülointerstisyel hastalıklar, obezite, metabolik sendrom, diabetes mellitus, hipoglisemiler, tiroid hastalıkları, dislipidemiler, surrenal ve hipofiz hastalıkları, kanserli hastaya yaklaşım, paraneoplastik sendromlar, onkolojik aciller, kanser tedavisi, immün sistem, immün yetmezlikler, kollajen doku hastalıkları, vaskülitler, gut hastalığı, spondiloartropatiler, geriatrik hastalara yaklaşım,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İç hastalıklarında temel kavramlar öğretmek. Öğrencilere İç hastalıklarına dahil disiplinleri (Romatoloji, allerji ve immunoloji, hematoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, onkolji, nefroloji ve geriatriyi) ilgilendiren hastalık ve durumların tanılarını koymada anamnez alma, fizik muayenenin yapılışı ve laboratuvar bulgularını değerlendirme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim teorik bilgi ve pratik beceriler eşit ağırlıklı olarak verilmektedir
Dersin Amacı İç hastalıklarında temel kavramlar öğretmek. Öğrencilere İç hastalıklarına dahil disiplinleri (Romatoloji, allerji ve immunoloji, hematoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, onkolji, nefroloji ve geriatriyi) ilgilendiren hastalık ve durumların tanılarını koymada anamnez alma, fizik muayenenin yapılışı ve laboratuvar bulgularını değerlendirme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim teorik bilgi ve pratik beceriler eşit ağırlıklı olarak verilmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İç Hastalıkları ve Anamnez Toraks muayenesi Baş-boyun muayenesi Lökomotor sistem muayenesi Batın muayenesi Gastroenterolojik has. yaklaşım ve tanı yöntemleri Nörolojik muayene Anemik hastaya yaklaşım ve kr. hast anemisi Demir eksikliği anemisi Megaloblastik anemi İmmün sistem ve hücreleri Hipotalamus-hipofiz hastalıkları Nefrolojik Hastaya yaklaşım Bulantı, kusma, diare ve konstipasyon Disfajili hastaya yaklaşım Geriatrik Hastaya Yaklaşım
2 Ötiroid guatr ve Tiroid Maligniteleri Hipertansiyon Karın ağrılı hastaya yaklaşım Gİ kanal tümörleri Kronik böbrek yetmezliği Kan ve kan ürünleri ile tedavi Aplastik anemi, MDS Sitokinler, kompleman sistemi Tirotoksikoz Hipotiroidizm ve Tiroiditler HLA sistemi ve Immünoglobulinler Sıvı Elektrolit bozuklukları Akut viral hepatitler
3 Hemolitik anemiler Diabetes Mellitus KC sirozu ve kolestatik KC hastalıkları İmmün yanıt Asit baz dengesi bozuklukları Metabolik sendrom Hipoglisemiler Peptik ülser ve gastritler Karaciğer tümör ve kistleri Obezite Cushing Sendromu Addison hastalığı
4 Primer Glomeruler Hastalıklar Sarılıklı hastaya yaklaşım Akut böbrek yetmezliği Hipogonadizm Plazma hücre hastalıkları Gastroözafagial reflü, dispepsi - irritabl barsak send Lipit metabolizma bozuklukları Portal hipertansiyon Asitli hasta ve periton hastalıkları Akut Lösemiler
5 Kronik viral hepatit Otoimmun karaciğer hastalığı Kanama diyatezi İmmun yetmezlik Kanser hastasına yaklaşım Antifosfolipid antikor sendromu Tubulointerstisyel hastalıklar Kanser tanı ve tedavisinin temel prensipleri Spondilartritler Kanserin biyolojik temelleri Vasküler böbrek hastalıkları Herediter / kistik Böbrek Hastalıkları
6 Kalsiyum metabolizma hastalıkları Malabsorpsiyon sendromları Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar GİS kanaması Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) Myeloproliferatif hastalıklar Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar Lenfomalar Diyabet ve böbrek Gut Self tolerans ve otoimminüte Endokrin hipertansiyon
7 Vaskülitler GİS maligniteleri Akut ve kronik pankreatit Paraneoplastik sendromlar Kalsiyum metabolizma hastalıkları Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları Kanserde destek tedavisi Alkolik ve Metabolik karaciğer hastalıkları Kemik metabolizma hastalıkları Antikoagulan, antiagregan, fibrinolitik tdv Tromboembolik hastalıklar
8 LAP, splenomegali Kan transfüzyon komplikasyonları Kanser hastasında sistemik sorunlar Artritli hasta ve Romatoid artirt Lenfoproliferatif hastalıklar FMF-Amiloidoz Skleroderma Pankreasın kistik solid ve endokrin tümörleri SLE Yaşlanmanın biyolojisi ve fizyolojisi
9 İnflamatuar miyozitler Hirsutizm ve Virilizm Onkolojik aciller Behçet Hastalığı Geriatrik Sendromlar Sjögren Sendromu ARA Gİ Kanal ve KC paraziter hastalıkarı Anorektal Hastalıklar
10 Pratik uygulama tekrarı ve ara sınav haftası
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 4
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 3
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 4
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 5
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 3
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 3
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 3
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 3
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 4
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 4
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 4
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 3
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 3
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 3
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 10 20 200
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 20 200
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 16 32
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 448    
Dersin Akts Kredisi 15    
Ders Notu “İç Hastalıkları ve Alt Bilim Dallarına ait ders notları” (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=egitim/mezunonce/egitimrehber)
Diğer Kaynaklar 1- Kasper DL, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL. “Harrisons’ Principles of Internal Medicine”, 16th edition, McGraw-Hill Professional, (2005) 2- Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. Cerrahpaşa İç Hastalıkları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005. 3- Yasavul Ü. Hacettepe İç Hastalıkları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2004. 4. Goldman L, Ausıello D. Cecıl Textbook Of Internal Medıcıne, 23rd Edıtıon Philadelphia, 2007. 5. Kaysı A, Mollalılar S. İç Hastalıkları Semiyoloji. İstanbul 2007. 6- Süleymanlar G, Akalın S, Biberoğlu K, Ünal S, İliçin G. Temel İç Hastalıkları, Güneş Kitabevi, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Sınavlar; her staj grubu için staj sonunda teorik ve pratik uygulama sınavı şeklinde yapılacaktır. Bütünleme sınavı; Temmuz ayı içerisinde entegre sistem bütünleme sınavı içerisinde yapılacaktır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)