Ders Adı Adli Tıp
Ders Kodu TIP502
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mustafa Dimirer
Dersin Yardımcıları 7-Erdinç ÇAYLI
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Adli bilimlerin neler olduğu, bunların neler ile uğraştığı, bunlar içerisinde Adli Tıp’ın yerinin ne olduğu hakkında görüş sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Adli bilimler içerisinde Adli Tıp’ın yeri, Hekimlerin yasal sorumlulukları ve bilirkişilik Adli rapor düzenleme Müessir fiiller Yaralar Bölgesel yaralanmalar Asfiksiler Suda boğulma Cinsel saldırılar Adli psikiyatri Ölümün tanısı, beyin ölümü, agoni Ölümün erken ve geç belirtileri Çürüme dönemleri ve çürümenin istisnaları Ölüm zaman aralığı intervali tayini Çocuk ölümleri Ani doğal ölümler Adli toksikoloji İnsan hakları ihlalleri ve işgence Harici Ölü muayenesi Otopsi Vücuttan delil temin edilmesi ve bu delillerin saklanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Adli bilimlerin neler olduğu, bunların neler ile uğraştığı, bunlar içerisinde Adli Tıp’ın yerinin ne olduğu hakkında görüş sahibi olmak 2. Hekimlerin yasal sorumluluklarının neler olduğunu ve bilirkişiliğin ne olduğunu, kanuni dayanaklarını, nasıl yapılması gerektiğini bilmek 3. Adli raporun ne olduğunu, nasıl düzenlendiğini, düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek 4. Müessir fiillerin neler olduğunu öğrenmek 5. Yaraların ayırıcı tanısını yapabilmek 6. Bölgesel yaralanmalarda meydana gelebilecek lezyonları bilmek 7. Asfiksi çeşitlerini, nasıl meydana geldiğini, nasıl ölüme sebebiyet verdiğini, hangi asfiksi çeşidinde ne gibi belirtiler beklediğimizi öğrenmek. 8. Suda bulunan bir cesede yaklaşımı öğrenmek, 9. Cinsel saldırı vakalarında yapılması ve yapılmaması gerekenleri, nasıl örnek alınacağını, nasıl muayene yapılacağını öğrenmek 10. Adli psikiyatrik değerelndirmenin neye göre nasıl yapıldığını öğrenmek 11. Ölümün tanısının nasıl konulduğunu, organ transplantasyonu hakkındaki kanuni yaptırımları, beyin ölümünün, agonin ne olduğunu, bunların kanuni açıdan değerlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek 12. Ölümün erken ve geç belirtilerini bilmek 13. Çürüme dönemleri ve çürümenin istisnalarını öğrenmek 14. Ölüm zaman aralığı hakkında bilgi sahibi olmak 15. Çocuk ölümlerinin nasıl meydana geldiği, bu durumlardan nasıl korunuabileceği ve çocuk ölümleri ile yetişkin ölümleri arasında yapılması gerekenler açısından farklılıkları bilmek, 16. Ani doğal ölümler hakkında bilgi sahibi olmak 17. Zehirlenmeler, bunların neler ile meydana gelebileceği, spesifik özelliklerini öğrenmek 18. İnsan hakları ihlalleri ve işgence olgularının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenmek 19. Harici Ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini, bulguların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenmek, 20. Vücuttan delil temin edilmesi ve bu delillerin saklanmasını bilmek,
Dersin Amacı Hekimlik hayatı boyunca karşılaşılacak adli vakalarda yapılması gerekenleri, hekimlik mesleğinin getirdiği adli sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken hususları, otopsi ve harici ölü muayenesi işleminin yapılışını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Adli bilimler içerisinde Adli Tıp’ın yeri, Hekimlerin yasal sorumlulukları ve bilirkişilik Ölümün tanısı, beyin ölümü, agoni Ölümün erken ve geç belirtileri Çürüme dönemleri ve çürümenin istisnaları Ölüm zaman aralığı intervali tayini Müessir fiiller Çocuk ölümleri Ani doğal ölümler Yaralar Bölgesel yaralanmalar Cinsel saldırılar Adli rapor düzenleme Vücuttan delil temin edilmesi ve bu delillerin saklanması
2 Asfiksiler Suda boğulma Adli psikiyatri Adli toksikoloji İnsan hakları ihlalleri ve işgence Harici Ölü muayenesi Otopsi Vücuttan delil temin edilmesi ve bu delillerin saklanması Pratik uygulama tekrarı ve sınav
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 3
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 3
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 4
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 4
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 4
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 5
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 5
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 2
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 5
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 3
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 5
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 4
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 3
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 5
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 100
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 15 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 15 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 10 20
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notları staj süresince öğrencilere temin edilmektedir.
Diğer Kaynaklar 1- Soysal Z, Çakalır C. Adli Tıp 2- Soysal Z, Eke S.M, Çağdır A.S. Adli Otopsi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Staj grubu dönemi haftalarının son günü yapılmaktadır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)