Ders Adı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ders Kodu TIP507
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1. Prof.Dr. Serpil Savaş 2. Prof.Dr. Feray Cinevre Soyupek 3. Dr. Öğr. Üyesi Tuba Baykal
Dersin Yardımcıları 1. Arş.Gör. Dr. Esra Erdemir 2. Arş.Gör. Dr. Kadir Çökelek 3. Arş.Gör. Dr. Cemal Turhal
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Rehabilitasyon ve fiziyatri kavramları; rehabilitasyon uygulamalarının önemi, kapsamı; Türkiye?de rehabilitasyon uygulamalarının tarihçesi ve bugünkü durumu; rehabilitasyon ekibi; ekip elemanlarının görev tanımlamaları; özürlülük ve engellilik kavramları. 2. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının semptomları ve bu semptomlara yol açan hastalıklar. 3. Kas-iskelet sistem hastalıklarında anamnez alma, hasta değerlendirme, muayene yöntemlerini öğrenme. 4. Üst ve alt ekstremite eklem hastalıklarında ayırıcı tanı, klinik belirtiler, tanısal testler ve tedavi. 5. Boyun ve bel ağrısı nedenleri, tanı ve ayırıcı tanısı, tedavi ve rehabilitasyonu 6. Artrit ve artralji kavramlarının ayrımı; monoartrit, poliartrit, oligoartrit ayırıcı tanısı; akut ve kronik artritler. 7. Osteoporoz etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, medikal tedavisi, osteoporoz egzersizleri. 8. Romatoid artritin etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, temel rehabilitasyon prensipleri 9. Ankilozan Spondilitin etiyopatogenezi, klinik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, solunum ve postür egzersizleri. 10. Omurilik yaralanmalarının oluşturduğu fiziksel ve psikolojik yetersizlikler, hastaların fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi, temel rehabilitasyon prensipleri. 11. Ortez kavramı, ortez tipleri ve kullanım endikasyonları; yardımcı yürüme cihazlarının kullanım endikasyonları, ölçülerinin alınma prensipleri, yardımcı yürüme cihazları ile yürüme paternleri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği FTR?nin önemi, tanımı ve rehabilitasyon hastasının değerlendirilmesi. Kas iskelet sistem hastalıklarında semptomatoloji, anamnez alma, klinik değerlendirme ve kas iskelet sistemi muayenesi. Omurga ağrıları, sık görülen üst ve alt ekstremite ağrıları. Artritli hastaya yaklaşım, inflamatuvar ve noninflamatuvar hastalıkların ayırımı, artritlerin ayırıcı tanısı. Osteoartrit, Osteoporoz, Ankilozan Spondilit, Romatoid Artrit hastalıkları, tedavisi ve rehabilitasyonu. Omurilik hasarları ve rehabilitasyonu. Ortezler ve yardımcı yürüme cihazları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Rehabilitasyon ve fiziyatri kavramları; rehabilitasyon uygulamalarının önemi, kapsamı; Türkiye?de rehabilitasyon uygulamalarının dünü ve bugünü; rehabilitasyon ekibi; ekip elemanlarının görev tanımlamaları; özürlülük ve engellilik kavramları. 2. Ortez kavramı, ortez tipleri ve kullanım endikasyonları; yardımcı yürüme cihazlarının kullanım endikasyonları, ölçülerinin alınma prensipleri, yardımcı yürüme cihazları ile yürüme paternleri. 3. Romatoid artritin etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, temel rehabilitasyon prensipleri. 4. Ankilozan Spondilitin etiyopatogenezi, klinik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, solunum ve postür egzersizleri. 5. Osteoporoz etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, medikal tedavisi, osteoporoz egzersizleri. 6. Lokomotor sistem hastalıklarının semptomları hakkında bilgi vermek ve bu semptomlara yol açan hastalıkları öğretmektir. 7. Kas-iskelet sistemi yakınmalarıyla başvuran hastanın muayenesinin öğretilmesi; nörolojik muayenenin öğretilmesi. 8. Üst ektremite ağrısı ile gelen hastada ayırıcı tanıyı yapabilmek ve hastalıkların kliniğini, belirtilerini, tanısal testlerini ve tedavisini öğretmektir. 9. Boyun ağrısı ile gelen hastada ayırıcı tanıyı yapabilmek ve hastalıkların kliniğini, belirtilerini, tanısal testlerini ve tedavisini öğretmektir. 10. Artrit ve artralji kavramlarının ayrımını öğretmek; monoartrit, poliartrit, oligoartrit ayırıcı tanısı hakkında bilgi vermek; akut ve kronik artritlerde hangi tanıların düşünülmesi gerektiği konusunda bilgi vermektir. 11. Lomber omurga muayenesini yapabilmek. Bel ağrısı nedenlerini öğrenmek, tanı ve ayırıcı tanısını yapabilmek, tedavi ve rehabilitasyonunu yönlendirebilmek. 12. Kalça, diz ve ayak-ayak bilek eklem muayenelerini yapabilmek. Alt ekstremite eklem hastalıkları hakkında bilgi edinmek ve tedavilerini yönlendirebilmek. 13. Primer ve sekonder osteoartrit formlarının ayırımının öğrenilmesi Enflamatuvar ve non enflamatuvar eklem hastalıkları hakkında ayırıcı tanıya gidebilmek Osteoartrit tedavi ve rehabilitasyonunu yönlendirebilmek. 14. Omurilik yaralanmalarının oluşturduğu fiziksel ve psikolojik yetersizlikler, hastaların fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi, temel rehabilitasyon prensipleri.
Dersin Amacı Rehabilitasyon, rehabilitasyon ekibi, özürlülük ve engellilik kavramları; kas iskelet sistemi hastalıklarının semptomatolojisi ve fizik muayene yöntemleri; sık görülen kas iskelet sistemi hastalıkları tedavileri ve uygulanan rehabilitasyon yöntemleri, ortezler ve yardımcı yürüme cihazları konularında bilgi vermek, kas iskelet sistem muayenesini öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 FTR’nin önemi, tanımı ve rehabilitasyon hastasının değerlendirilmesi
2 Lokomotor Sistem’de Klinik Değerlendirme
3 Lokomotor Sistemin Fizik Muayenesi
4 Boyun ağrıları
5 Sırt ve bel ağrıları
6 Üst ekstremite ağrıları
7 Alt ekstremite ağrıları
8 Artritlerin ayırıcı tanısı
9 Osteoartrit ve Rehabilitasyonu
10 Osteoporoz ve Rehabilitasyonu
11 Romatoid Artrit ve Rehabilitasyonu
12 Ankilozan Spondilit ve Rehabilitsyonu
13 Spinal Kord Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu
14 Ortezler ve yardımcı yürüme cihazları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 4
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 4
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 4
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 3
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 1
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 2
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 3
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 3
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 2
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 1
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 2
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 8 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 18 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 13 26
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ‘‘Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon stajı ders notları’’ (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=akademikyapi/anablmdllr)
Diğer Kaynaklar 1.Kelley’s Textbook of Rheumatology. Sixth edition. Edit: Ruddy S, Harris ED, Sledge CB. 2001 2.Physical Medicine & Rehabilitation Principles and Practice Fourth edition. Edit: De Lisa. J.A, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005. 3.Oğuz H, Dursun E, Dursun N, ed. Tıbbi Rehabilitasyon. Nobel Kitabevi, İstanbul 2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Staj süresince 1 ara sınav (pratik) ve 1 staj sonu sınavı (teorik) yapılır. Bütünleme sınavı; tıp fakültesinin her yıl belirlediği akademik takvime uygun olarak haziran ayı içinde yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)