Ders Adı Göğüs Hastalıkları
Ders Kodu TIP508
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Ahmet Akkaya 2-Münire Çakır 3-Ahmet Bircan 4-Önder Öztürk 5-Rezan Demiralay
Dersin Yardımcıları 1- Dr. Merve Pınar 2- Dr. Gönül Seven Ertürk 3- Dr. Bilim Kehya 4- Dr. Zekiye Kula 5- Dr. Hatice Çelik
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Solunum sistemi anamnez almasını ve fizik muayene yapmasını öğrenmesi 2-Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan tanısal amaçlı testleri ve bu testlerin yorumlanması 3-Solunum sistemi hastalıklarının tedavisi konusunda bilgi ve görgüsünü arttırmış olması beklenmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Solunum anatomisi, solunum fizyolojisi, radyolojisi, solunumda fizik muayene, solunum hastalıklarında semptomlar, solunum hastalıkları tanı ve tedavileri hakkında genel bilgiler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Solunum sistemi hastalıklarını, tanı yöntemlerini ve yorumlamasını öğretmek 2-Öğrencilerin klinik ve poliklinik hastalarına yaklaşımlarını geliştirmek 3- Tedavi yaklaşımları hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine, pratisyen hekimlik dönemine yönelik Göğüs Hastalıklarının tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek, solunum sistemi muayenesi, laboratuar ve radyolojik incelemeler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak, hasta-hekim ilişkilerini geliştirmek, klinik uygulamaları yakından izlemeleri ve aktif olarak katılımlarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Göğüs hastalıklarında semptomlar Göğüs Hastalıklarında fizik muayene Göğüs hastalıklarında FM (pratik) Solunum sistemi radyolojisi Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Göğüs hastalıkları klinik pratik Solunum fonksiyon testleri Yükseklik ve dalma ile ilgili akciğer sorunları Göğüs hastalıkları klinik pratik (solunum fonksiyon testleri,torasentez,bronkoskopi) Akciğer kanserleri Göğüs hastalıkları klinik pratik Tüberküloz Sarkoidoz Göğüs hastalıkları klinik pratik (PPD testi, göğüs hastalıkları poliklinik)
2 KOAH-ko rpulmonale Pnömoniler Göğüs hastalıkları klinik pratik Akciğer apsesi ve bronşektazi Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Göğüs hastalıkları klinik pratik (ayırıc tanı ve akılcı ilaç kullanımı) Pulmoner embolizm Plevra hastalıkları Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi Göğüs hastalıkları klinik pratik Göğüs hastalıkları klinik pratik (solunum sistemi radyolojisi) Paraziter akciğer hastalıkları Göğüs hastalıkları klinik pratik (arter kan gazı değerlendirme ve kan alma pratiği)
3 Astım Mediasten hastalıkları ve Diyafragma Hastalıkları Göğüs hastalıkları klinik pratik (İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu) İntertisyel akciğer hastalıkları Sigara ve bıraktırma yöntemleri Göğüs hastalıkları klinik pratik (oksijen ve nebülizasyon tedavisi, non invaziv mekanik ventilasyon tedavisi) Uyku apne sendromu ve tedavisi Göğüs hastalıkları klinik pratik (uyku laboratuarı, torasentez,bronkoskopi) Göğüs hastalıkları klinik pratik (Göğüs hastalıkları poliklinik) Sınav Yazılı sınav Sözlü sınav
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 4
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 5
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 4
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 5
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 4
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 5
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 5
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 4
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 4
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 4
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 3
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 3
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 3
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 3
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 3
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 8 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 13 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 10 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 83    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu “Solunumda genel terminoloji, solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi, solunum sisteminin fizik muayenesi, solunum sistemi hastalıklarında semptomlar, solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavisine ait ders notları,slaytlar ve pratik uygulamalarla ilgili ders notları
Diğer Kaynaklar 1. Akkaynak S. Solunum Hastalıkları. 2. Fraser RS., Muller NL., Colman N., Pare PD., Diagnosis of Diseases of the Chest, 4th edition, WB Saunders Company, 1999. 3. Fishman AP. Pulmonary Diseases and Disorders. International Ed. McGraw Hill Company, 1998. 4. Toraks Derneği Ulusal Astım Tanı ve Tedavi Rehberi, 5. Toraks Derneği Ulusal Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 5.Workshop Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA), 2009 6. Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi, 7. Workshop Report, Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD (GOLD) 2009. 8. Çağlar T, Ilgazlı A. Solunum Fonksiyon Testleri ve Klinik Kullanımı. Nobel tıp Kitabevleri, 2004 9.tetikkurtC,Tetikkurt S. Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Atlası. Nobel tıp Kitabevleri, 2003. 10. Osma E. Solunum Sistemi Radyolojisi Normal ve Patolojik. Güneş Tıp Kitabevi. 2007 11.Ödev K. Toraks Radyolojisi. Güneş Tıp Kitabevi. 2005 12.Erdoğan Y, Samurkaşoğlu B. İntertisyel Akciğer Hastalıkları. Güneş Tıp Kitabevi. 2002 13.Kyreger M,Roth T, Dement W.Principles and Practice of Sleep Medicine.4th edition Elsevier.2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Entegre Sistem içersinde sınav yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)