Ders Adı Ortopedi
Ders Kodu TIP515
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Metin L. BAYDAR 1-Vecihi KIRDEMİR 2-Y.Barbaros BAYKAL 3-Tolga ATAY 4. Recep DİNÇER
Dersin Yardımcıları 1. Abdurrahman Bayındır 2. Ahmet Aksoy 3. Ahmet Eroğlu 4. Devran Ceylan 5. Ömer Çarpan 6. Saltuk Çağrı EROL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Diz bağ ve menisküs sorunları ve bu sorunlara artroskopik cerrahi ile yaklaşım. 2. Endokrin ve metabolik kemik hastalıkları,dejeneratif osteoartrit ve diğer artritler ve kırık iyileşmesi konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek. 3. Vertebra kırıkları, skolyoz ve vertebra deformiteleri, omuz eklemi ve çevresi hastalıkları konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek. 4. Gelişimsel kalça displazisi, çocuk kırıkları,PEV ve diğer pediatrik ayak deformiteleri konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek. 5. Üst ekstremite travmatik olmayan hastalıklar, osteokondrozlar, kas iskelet sistemi enfeksiyonları, kas iskelet tümörleri, amputasyonlar ve kompartman sendromları konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek. 6. Kırık ve çıkıklar tanım, sınıflama, tanı kriterleri, tedavi ve komplikasyonlarını öğrenmek 7. El yaralanmaları,üst ekstremite kırık ve çıkıkları,alt ekstremite kırık ve çıkıkları ve pelvis ve sakrum kırıkları konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Diz bağ ve menisküs sorunları ve artroskopik cerrahi. Endokrin ve metabolik kemik hastalıkları,dejeneratif osteoartrit ve diğer artritler ve kırık iyileşmesi. Vertebra kırıkları, skolyoz ve vertebra deformiteleri, omuz eklemi ve çevresi hastalıkları. Gelişimsel kalça displazisi, çocuk kırıkları,PEV ve diğer pediatrik ayak deformiteleri. Üst ekstremite travmatik olmayan hastalıklar, osteokondrozlar, kas iskelet sistemi enfeksiyonları, kas iskelet tümörleri, amputasyonlar ve kompartman sendromları. Kırık ve çıkıklar tanım, sınıflama, tanı kriterleri, tedavi ve komplikasyonları. El yaralanmaları,üst ekstremite kırık ve çıkıkları,alt ekstremite kırık ve çıkıkları ve pelvis ve sakrum kırıkları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Diz bağ ve menisküs görülebilecek temel patolojilerini ve ilk basamak tedavi prensiplerini öğretmek Metabolik kemik hastalıklarının etiyolojisini,oluşma mekanizmasını kavrayabilmek ve hastanın tanısını koyma becerisini kazanmak. Ortopedi kliniğinde sık görülen artritler hakkında genel bilgi sahibi olma Öncelikle kırık tanı ve tedavisinde beceri kazandırmak Vertabra Kırıklı hastanın etiyolojisi, ilk müdahalesi, tanısı ve tedavi prensiplerini kavrayabilme Skolyoz tanısı,tedavisindeki temel prensipleri bilme, komplikasyonlar konusunda dikkatli olma Omuz bölgesi kapsül, tendon, bağ ve bursaları öğrenme, muayenesi yapabilme, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi konusunda yeterli seviyeye ulaştırma GKD etiyolojisini bilmetanı için muayene yöntemlerinin gösterilmesi, tedavideki temel prensipleri kavrama Çocuk kırık ve çıkıklarını tanıyabilme ve sınıflandırabilme, tedavi prensiplerini ve yöntemlerini bilme Öğrenci gördüğü ayak deformitesini tanıyabilmeli, PEV ve diğer pediatrik ayak deformitelerinin tanı ve tedavi prensipleri konusunda fikir yürütebilmeli Üst ekstremite travmatik olmayan hastalıklara yol açabilecek yumuşak dokuları tanımalı, bu bölge patolojileri konusunda tanı, tedavi ve hastayı yönlendirmede beceri sahibi olabilmeli Öğrenci osteokondrozlar hakkında genel bilgi sahibi olmalıdır Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonunun tanısını koyabilme ve tedavi prensiplerini kavrayabilme Kemik ve yumuşak doku tümörlerine yaklaşım konusunda genel bir nosyon edinilmesi ve hastaların geciktirilmeden uygun merkezlere yönlendirebilme, tanı ve tedavi prensiplerini kavrayabilme Amputasyon tanı ve tedavi prensiplerini kavrayabilme Kompartman sendromu etyolojisini iyi bilme, tanısını klinik muayene ile koyabilme Ekstremitede kırık/çıkık ayrımı yapabilmek, tedavi prensiplerini kavramak, ilk müdahalede kullanılan alçı, atel , sargı ve bandajlamayı öğrenmek ve uygulayabilmek El muayenesini yapabilmek, patolojilerin tanı ve tdavisinde bilgi sahibi olmak Üst ekstremitenin en sık görülen kırık ve çıkıklarını tanıtabilmek, ilk yardım prensiplerini öğretmek Alt ekstremitenin en sık görülen kırık ve çıkıklarını tanıtabilmek, ilk yardım prensiplerini öğretmek Pelvis kırıklarında ve sacrum kırıklarının ilk yardım prensiplerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerine bakış, Travmatik hastaya yaklaşım ve tedavisi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Diz bağ ve menisküs sorunları ve artroskopik cerrahi. Endokrin ve metabolik kemik hastalıkları,dejeneratif osteoartrit ve diğer artritler ve kırık iyileşmesi. Vertebra kırıkları, skolyoz ve vertebra deformiteleri, omuz eklemi ve çevresi hastalıkları. Gelişimsel kalça displazisi, çocuk kırıkları,PEV ve diğer pediatrik ayak deformiteleri.
2 Üst ekstremite travmatik olmayan hastalıklar, osteokondrozlar, kas iskelet sistemi enfeksiyonları, kas iskelet tümörleri, amputasyonlar ve kompartman sendromları. Kırık ve çıkıklar tanım, sınıflama, tanı kriterleri, tedavi ve komplikasyonları. El yaralanmaları,üst ekstremite kırık ve çıkıkları,alt ekstremite kırık ve çıkıkları ve pelvis ve sakrum kırıkları.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0 İzlencede var
0 İzlencede var
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 4
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 4
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 4
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 3
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 4
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 3
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 3
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 3
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 4
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 2
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 3
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 3
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 2
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 12 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 5 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 10 20
Arazi ya da Alan Çalışması 2 9 18
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Canale S.T. Campbell’s Operative Orthopaedics, International Edition, Philadelphia, Mosby Company,2003. 2-Tachdjian M.O. Tachdjian Peiatric Orthopedics ,Second Edition, Philadelphia, WB Saunders Company,1990. 3-Rüedi T.P.,Murphy W.M., Kırık Tedavisinde AO Kuralları,Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2006. 4-Green N.E., Swiontkowski M.F., Skeletal Travma,Second Edition, Philadelphia, WB Saunders Company,1998. 5-Ege R., El Cerrahisi, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1991. 6- Ege R., Ayak ve Ayak Bileği Sorunları,İkinci Baskı, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1999. 7-Campanacci M., Bone and Soft Tissue Tumors,New York,Springer-Verlang Wien,1990 8-Miller M.D.,Review of Orthopeadics, Philadelphia, Elsevier,2004. 9.Ortopedi ve Travmatoloji Staj Notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara sınavlar; 1.haftanın sonunda yapılacaktır. Staj sonu sınavı; 2.haftanın sonunda yapılacaktır. Bütünleme sınavı; Haziran ayı son haftası yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)