Ders Adı Psikiyatri
Ders Kodu TIP516
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan Özcankaya 3-İnci Meltem Atay 3-Evrim Aktepe
Dersin Yardımcıları 7-Kadir Karakuş 7-Cankut Canbaba 7-Süleyman Kokut 7-Gözde Bacık Yaman
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Psikiyatriye giriş, psikiyatride genel kavramlar, psikiyatrik muayene ve semiyolojiyi öğrenmek. 2. Toplumda sık görülen ruhsal sorun belirti ve bozukluklarının tanı ve tedavisi konusunda temel yaklaşımları öğrenmek. 3. Çocuk ve erişkinlerde kişilik, uyku, bilinç, algılama, psikomotor ve duygulanım bozuklukları ve madde bağımlılıklarında muayene, tanı ve tedavi yaklaşımını öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Psikiyatriye giriş, psikiyatride genel kavramlar, psikiyatrik muayene ve semiyolojiyi. Psikiyatrik Bozukluklar. Psikiyatrik Tedaviler. Çocuk Psikiyatrisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Öğrencilere psikiyatrik genel kavramları öğretmek 2- Öğrencilere psikiyatrik semiyoloji ve terminolojiyi öğretmek 3- Öğrencilere psikiyatrik bozukluklarda muayeneyi öğretmek 4- Öğrencilere psikiyatrik bozuklukların tanısını ve ayırıcı tanısını öğretmek 5- Öğrencilere psikiyatrik bozukluklara tedavi yaklaşımını öğretmek
Dersin Amacı Öğrencilerin psikiyatrik genel kavramları ve psikiyatrik terminolojiyi, psikiyatrik hastaya yaklaşımı, psikiyatrik bozukluklarda muayeneyi , psikiyatrik hastalıklara tanı ve tedavi yaklaşımlarını öğrenmesini sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Psikiyatrik muayene ve semiyoloji
  Ön Hazırlık: 1
2 Psikiyatride sınıflandırma ve DSM-IV
  Ön Hazırlık: 1
3 Majör depresif bozukluk
  Ön Hazırlık: 1
4 Şizofreni
  Ön Hazırlık: 1
5 Kısa psikotik bozukluk
  Ön Hazırlık: 1
6 Şizofreniform bozukluk
  Ön Hazırlık: 1
7 Şizoafektif bozukluk
  Ön Hazırlık: 1
8 Antipsikotik ilaçlar
  Ön Hazırlık: 1
9 Bipolar bozukluklar
  Ön Hazırlık: 1
10 Distimik bozukluk
  Ön Hazırlık: 1
11 Duygudurum düzenleyici ilaçlar
  Ön Hazırlık: 1
12 Antidepresan ilaçlar
  Ön Hazırlık: 1
13 Anksiyolitik ilaçlar
  Ön Hazırlık: 1
14 Panik bozukluğu
  Ön Hazırlık: 1
15 Obsesif kompulsif bozukluk
  Ön Hazırlık: 1
16 Yaygın anksiyete bozukluğu-tedavisi
  Ön Hazırlık: 2
17 Fobik bozukluklar
  Ön Hazırlık: 2
18 Demans
  Ön Hazırlık: 2
19 Kişilik bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
20 Acil psikiyatrik durumlar
  Ön Hazırlık: 2
21 Deliryum
  Ön Hazırlık: 2
22 Somatoform bozukluklar
  Ön Hazırlık: 2
23 Disosiyatif bozukluklar
  Ön Hazırlık: 2
24 Posttravmatik stres bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
25 Akut stres bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
26 Alkol kullanım bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
27 Madde kullanım bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
28 Uyum bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
29 Cinsel işlev bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
30 Uyku bozuklukları ve Yeme bozuklukları
  Ön Hazırlık: 2
31 Çocuk Psikiyatrisi I
  Ön Hazırlık: 2
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 2
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 2
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 3
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 2
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 2
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 2
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 11 22
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 10 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 7 2 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu “Dönem V Tıp Fakültesi Erişkin Psikiyatrisi Ders Notları” (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=egitim/mezunonce/egitimrehber)
Diğer Kaynaklar 1-Köroğlu E, Güleç C. Psikiyatri Temel Kitabı 2.Baskı Hekimler Yayın Birliği 2007. 2-Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadoc’s Klinik Psikiyatri El Kitabı 4. Son Baskı 2008. 3-Öztürk MO, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 11. Baskı. Dernek Yayınevi 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara sınavlar 1. haftanın sonunda yapılacaktır. Staj sonu sınavı; 2. haftanın sonunda yapılacaktır. Bütünleme sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)