Ders Adı Üroloji
Ders Kodu TIP519
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 5
Dönem -
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Alim KOŞAR 2-A. SEDAT SOYUPEK 3-TEKİN AHMET SEREL 4-TAYLAN OKSAY 5-ALPER ÖZORAK 6-ERCAN BAŞ
Dersin Yardımcıları 1-TAYFUN ÇİFTECİ 2-MURAT DEMİR
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ürolojiye giriş, Ürolojide genel kavramlar, ürolojik enstrümanların kullanılış amaçlarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 2. Ürolojik hastalıklar hakkında genel bilgileri öğrenmek. 3. Ürolojik cerrahi operasyonlar hakkında bilgi edinmek,operasyonlara katılmak 4. Serviste yatan hastalara yaklaşımı öğrenmek,pratik olarak hasta vizitlerine katılmak 5. Üroloji hastalıklar ve yeni çalışmalar hakkında hazırlanan seminerlere katılmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ürolojiye giriş, Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene, Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon, Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar, skrotum kapsamı hastalıkları, Veziko Ureteral Reflü, Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi, Nörojenik mesane ve Ürodinami , Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Spesifik enfeksiyonlar-Tüberkuloz , Nonspesifik enfeksiyonlar, Stres inkontinans ve enürezis, Üriner sistem konjenital anomalileri, Bening Prostat Hiperplazisi, Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji,Testis Tümörleri, İnfertilite, Üriner Sistem Taş Hastalığı, Böbrek tümörleri, Ürotelyum tümörleri. İmpotans, Üriner obstrüksiyonlar, Prostat Kanseri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Tıp fakültesi öğrencilerine mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları gerekli ürolojik bilgiyi vermek 2.Tıp fakültesi öğrencilerine mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları gerekli ürolojik beceri ve donanımı sağlamak. 3.Tıp öğrencilerine üroloji dalını tanıtmak, sevdirmek ve ilgiyi arttırmak.
Dersin Amacı Ürolojide genel kavramları, Üroloji terminolojisini, Ürogenital organlar hakkında genel ve özel bilgileri, Ürolojik hastalıkların teşhis,tedavi ve takiplerini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 1.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar Skrotum kapsamı hastalıkları Veziko Ureteral Reflü Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi Nörojenik mesane ve Ürodinami Üriner enfeksiyonlar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi Stres inkontinans ve enürezis Üriner sistem konjenital anomalileri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) BPH Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
2 1.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Testis Tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner Sistem Taş Hastalığı Böbrek tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Ürotelyum tümörleri İnfertilite İmpotans Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner obstrüksiyonlar, Prostat Kanseri Spesifik enfeksiyonlar-Tüberküloz
3
4 2.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar Skrotum kapsamı hastalıkları Veziko Ureteral Reflü Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi Nörojenik mesane ve Ürodinami Üriner enfeksiyonlar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi Stres inkontinans ve enürezis Üriner sistem konjenital anomalileri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) BPH Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
5 2.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Testis Tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner Sistem Taş Hastalığı Böbrek tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Ürotelyum tümörleri İnfertilite İmpotans Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner obstrüksiyonlar, Prostat Kanseri Spesifik enfeksiyonlar-Tüberküloz
6
7 3.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar Skrotum kapsamı hastalıkları Veziko Ureteral Reflü Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi Nörojenik mesane ve Ürodinami Üriner enfeksiyonlar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi Stres inkontinans ve enürezis Üriner sistem konjenital anomalileri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) BPH Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
8 3.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Testis Tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner Sistem Taş Hastalığı Böbrek tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Ürotelyum tümörleri İnfertilite İmpotans Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner obstrüksiyonlar, Prostat Kanseri Spesifik enfeksiyonlar-Tüberküloz
9
10 4.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar Skrotum kapsamı hastalıkları Veziko Ureteral Reflü Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi Nörojenik mesane ve Ürodinami Üriner enfeksiyonlar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi Stres inkontinans ve enürezis Üriner sistem konjenital anomalileri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) BPH Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
11 4.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Testis Tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner Sistem Taş Hastalığı Böbrek tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Ürotelyum tümörleri İnfertilite İmpotans Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner obstrüksiyonlar, Prostat Kanseri Spesifik enfeksiyonlar-Tüberküloz
12
13 5.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar Skrotum kapsamı hastalıkları Veziko Ureteral Reflü Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi Nörojenik mesane ve Ürodinami Üriner enfeksiyonlar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi Stres inkontinans ve enürezis Üriner sistem konjenital anomalileri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) BPH Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
14 5.ÖĞRENCİ STAJ GRUBU Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Testis Tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner Sistem Taş Hastalığı Böbrek tümörleri Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Ürotelyum tümörleri İnfertilite İmpotans Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Üriner obstrüksiyonlar, Prostat Kanseri Spesifik enfeksiyonlar-Tüberküloz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 4
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 3
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 4
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 2
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 4
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 1
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 1
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 3
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 2
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 23 46
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 10 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Temel Üroloji,
Diğer Kaynaklar 1-Campell Üroloji; Kavoussi Partin, Novick Peters 2-Temel Üroloji 3- Üroloji ; Philip M.HANNO, S. Bruce MALKOWICZ, Alan J.WEIN 4-Smith Üroloji 5-Glenn’s Ürolojik Cerrahi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)