Ders Adı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ders Kodu TIP602
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 6
Dönem -
AKTS 10
Dersi Veren(ler) • Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ • Prof. Dr. Mustafa AKÇAM • Prof. Dr. Hasan ÇETİN • Prof. Dr. M. Özgür PİRGON (Eğitim Sorumlusu) • Doç. Dr. Gonca SANDAL • Doç. Dr. Ebru YILMAZ KESKİN • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KESKİN • Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Çocuk ve ergen sağlığını sağlamak ve korumaya yönelik temel yaklaşımları vermek 2. Çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait hastalıkların ayırıcı tanılarını ve temel tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmek 3. Pediatrideki klinik problemlere sistematik ve analitik yaklaşım becerisini vermek 4. Pediatride problemlere klinik yaklaşım becerisini vermek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Çocuk ve ergen sağlığını sağlamak ve korumaya yönelik temel yaklaşımları vermek 2. Çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait hastalıkların ayırıcı tanılarını ve temel tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmek. 3. Pediatrideki klinik problemlere sistematik ve analitik yaklaşım becerisini verme 4. Pediatride problemlere klinik yaklaşım becerisini vermek
Dersin Amacı • Çocuk sağlığı sorunlarını bilen, koruyucu, önleyici hekimliği önemseyen, sık karşılaşılan ve acil çocukluk çağı hastalıklarının tedavisini yapabilen hekimler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Genel pediatrik anamnez alma ve muayene
2 Pediatrik nefrolojik hastalık ve yaklaşımlar
3 Pediatrik gastroenterolojik hastalık ve yaklaşımlar
4 Pediatrik enfeksiyon hastalık ve yaklaşımlar
5 Pediatrik onkolojik hastalık ve yaklaşımlar
6 Pediatrik hemotolojik hastalık ve yaklaşımlar
7 Pediatrik endokrin hastalık ve yaklaşımlar
8 Pediatrik nörolojik hastalık ve yaklaşımlar
9 Pediatrik neonatolojik hastalık ve yaklaşımlar
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 2
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 3
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 2
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 2
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 3
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 2
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 3
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 1
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 1
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 9 14 126
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 14 126
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 252    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Behrman R.E., Kliegman R.M., Jenson H.B., “Nelson Textbook of Pediatrics”, 18th edition, WB Saunders, (2008) 2. Neyzi O., Ertuğrul T.Y., “Pediatri”, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)