Ders Adı Acil
Ders Kodu TIP601
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 6
Dönem -
AKTS 10
Dersi Veren(ler) 1-Önder TOMRUK 2-Nesrin Gökben BECEREN 3-Hamit Hakan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları 4-Hasan Sami GÜL 5-Furkan Çağrı OĞUZLAR
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve pratik uygulamalarını yapmak 2. Göğüs ağrısına neden olan ve hayatı tehdit eden durumlar hakkında bilgi sahibi olmak. 3. Solunum sıkıntısının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak 4. Karın ağrısı nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak ve cerrahi gerektiren karın ağrılarına tanı koymayı öğrenmek 5. Bilinç bozukluğu nedenlerini ve hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek 6. Alerji ve anaflaksi durumlarında hayat kurtarıcı müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak 7. Hipertansif aciller ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak 8. Şok hastasına yaklaşım ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak 9. Baş ağrısı nedenleri ve hayatı tehdit eden baş ağrıları hakkında bilgi sahibi olmak 10. Hipo-hipertermi, etkileri ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olmak 11. Çoklu travması olan hastaya yaklaşım ve hayat kurtarıcı müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak 12. Omurga travmalarına yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak 13. Pediatrik ve Geriatrik yaş grubu travmalarına yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak 14. Karın travmaları ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak 15. Kafa travmasına yaklaşım hakkında bilgi sahibi olacaklardır 16. Zehirlenmiş hastaya yaklaşım ve tedavi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak 17. Organofosfat zehirlenmeleri ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak 18. Trisiklik Antidepresan zehirlenmeleri ve tedavi protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kardiyopulmoner resusitasyon (Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği), Göğüs ağrılı, Karın ağrılı, Solunum sıkıntılı, Hipertansif, Şoktaki, Baş ağrısı olan, Hipo-Hipertermik olan, Bilinci Bozuk olan, Alerjisi olan hastalara yaklaşım, Genel travma hastasına yaklaşım (Kafa, toraks, batın travmalar ile pediatrik ve geriatrik travmalara yaklaşım), zehirlenmelere genel yaklaşım (Mantar, trisiklik antidepresan, alkol, CO, organik fosfor ve analjezik zehirlenmelerine yaklaşım)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Acil Servise başvuran travmatik veya nontravmatik acil durumların stabilizasyonunu sağlamayı öğrenmek
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Temel Yaşam Desteği İleri Kardiyak Yaşam Desteği Nefes Darlığına Yaklaşım Bilinci Bozukluğuna Yaklaşım Karın ağrılı hastaya yaklaşım Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım Hipo-Hipertermiye yaklaşım Baş ağrısına yaklaşım Şok hastasına yaklaşım Hipertansif hastaya yaklaşım Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Alerjik ve Anaflaksi
2 Temel Yaşam Desteği İleri Kardiyak Yaşam Desteği Nefes Darlığına Yaklaşım Bilinci Bozukluğuna Yaklaşım Karın ağrılı hastaya yaklaşım Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım Hipo-Hipertermiye yaklaşım Baş ağrısına yaklaşım Şok hastasına yaklaşım Hipertansif hastaya yaklaşım Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Alerjik ve Anaflaksi
3 Temel Yaşam Desteği İleri Kardiyak Yaşam Desteği Nefes Darlığına Yaklaşım Bilinci Bozukluğuna Yaklaşım Karın ağrılı hastaya yaklaşım Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım Hipo-Hipertermiye yaklaşım Baş ağrısına yaklaşım Şok hastasına yaklaşım Hipertansif hastaya yaklaşım Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Alerjik ve Anaflaksi
4 Temel Yaşam Desteği İleri Kardiyak Yaşam Desteği Nefes Darlığına Yaklaşım Bilinci Bozukluğuna Yaklaşım Karın ağrılı hastaya yaklaşım Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım Hipo-Hipertermiye yaklaşım Baş ağrısına yaklaşım Şok hastasına yaklaşım Hipertansif hastaya yaklaşım Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Alerjik ve Anaflaksi
5 Temel Yaşam Desteği İleri Kardiyak Yaşam Desteği Nefes Darlığına Yaklaşım Bilinci Bozukluğuna Yaklaşım Karın ağrılı hastaya yaklaşım Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım Hipo-Hipertermiye yaklaşım Baş ağrısına yaklaşım Şok hastasına yaklaşım Hipertansif hastaya yaklaşım Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Alerjik ve Anaflaksi
6 Temel Yaşam Desteği İleri Kardiyak Yaşam Desteği Nefes Darlığına Yaklaşım Bilinci Bozukluğuna Yaklaşım Karın ağrılı hastaya yaklaşım Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım Hipo-Hipertermiye yaklaşım Baş ağrısına yaklaşım Şok hastasına yaklaşım Hipertansif hastaya yaklaşım Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Alerjik ve Anaflaksi
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 5
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 4
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 4
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 4
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 3
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 3
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 2
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 2
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 4
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 3
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 2
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 3
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 100
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 6 20 120
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 20 120
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 6 12 72
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 312    
Dersin Akts Kredisi 10    
Ders Notu 1. Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS. Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide (6th ed.). İnternational edition, Mc Graw Hill. 2004. 2. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu. Türk Kardiyoloji Derneği ve Acil Tıp Uzmanları Derneği. 3. 2005 International Consensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2005;112. 4. Atıcı A. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği(ÇİLYAD) Programı. 3. Baskı. Ankara, 2007. 5. Ertekin C, Günay K, Kurtoğlu M, Taviloğlu K. Travma ve Resüsitasyon Kursu. İstanbul. 6. Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, 7th edn. Chicago: American College of Surgeons 1997. 7. Goldfrank L, Flomenbaum N, Lewin N, Howland MA, Hoffman R, Nelson L. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2006 Mc Graw Hill.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)