Ders Adı Dermatoloji
Ders Kodu TIP652
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 6
Dönem -
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 1-Mehmet Yıldırım 2-İjlal Erturan 3-Selma Korkmaz 4-Havva Hilal Ayvaz Çelik
Dersin Yardımcıları 1-Melek Karabacak 2-Mehmet Ali Yıldırım 3-Rahime Cankat Doğantekin
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Dermatolojiye giriş, dermatolojide genel kavramları öğrenmek 2-Dermatolojide uygulamalı olarak hasta muayenesinin öğrenmek dermatolojide genel kavramları öğrenmek 3-Dermatolojide genel olarak uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek 4-Derinin bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlarını ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 5-Derinin papuloskuamöz hastalıklarını, atopik dermatiti ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 6-Kollajen doku hastalıkları ve Behçet Hastalığı’nı ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmaklarını yapmak 7-Tırnak hastalıkları, saç hastalıkları, periferik damar hastalıkları, deri tüberkülozu, lepra, paraziter hastalıkları, pigmentasyon bozuklukları, hipersensitivite reaksiyonlarını ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 8- Büllü hastalıklar, egzemaları ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 9-Topikal steroid kullanımının ve ultraviyole ışınları ve derinin etkileşiminin öğrenilerek güneşten korunmanın gerekliliği ve metodlarını öğrenmek 10-Yağ ve ter bezi hastalıkları, ürtiker, seboreik dermatit, staz dermatiti, napkin dermatiti, metabolizma ve beslenme bozuklukları, ilaç reaksiyonlarını, bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 11-Nevuslar, melanoma, non-melanoma deri tümörlerine yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenerek pratik uygulamalarını yapmak 12-Sifiliz, sifiliz dışı veneryen hastalıklar ve genital ülserli hastaya yaklaşım, tanı ve tedavisinin öğrenilerek pratik uygulamalarını yapmak 13-Dermatolojik tanı yöntemlerinden nativ preperat hazırlaması ve değerlendirmesini ve wood bakısını uygulamalı olarak öğrenmek 14- PUVA, kriyoterapi, intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonunu uygulamalı olarak öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1-Dermatolojinin ve dermatolojik muayenin önemi 2-Dermatolojik hastanın değerlendirilmesi 3-Dermatolojik hastalıklarda semptomlar, hikaye alınması, tanı ve klinik yaklaşım 4-Genital ülser, ürtiker, melanoma, non-melanoma deri kanserleri, kaşıntı, Behçet Hastalığı, vaskülit, tırnak, saç ve pigmentasyonla giden hastalıkları, kollajen doku hastalıları, derinin hipersensitivite reaksiyonları, periferik damar hastalıkları, metabolik hastalığı mevcut hastalara yaklaşım 5-Papuloskuamöz hastalıklar, atopik dermatit, Behçet Hastalığı, derinin fungal, bakteriyel, viral hastalıkları, ürtiker, seboreik dermatit, ilaç reaksiyonları, yağ ve ter bezi hastalıkları, staz dermatiti, sifiliz, ve diğer veneryal hastalıklar, leşmanya, deri tüberkülozuna yaklaşım tanı ve tedavisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Dermatolojik muayeneyi öğrenmek 2-Dermatoloji hastalarına yaklaşımı öğrenmek 3-Dermatolojik hastalıklarda semptomlar, hikaye alınması, tanı ve klinik yaklaşımı öğrenmek 4-Genital ülser, ürtiker, melanoma, non-melanoma deri kanserleri, kaşıntı, Behçet Hastalığı, vaskülit, tırnak, saç ve pigmentasyonla giden hastalıkları, kollajen doku hastalıları, derinin hipersensitivite reaksiyonları, periferik damar hastalıkları, metabolik hastalığı olan hastalara yaklaşımı öğrenmek 5-Papuloskuamöz hastalıklar, atopik dermatit, Behçet Hastalığı, derinin fungal, bakteriyel, viral hastalıkları, ürtiker, seboreik dermatit, ilaç reaksiyonları, yağ ve ter bezi hastalıkları, staz dermatiti, sifiliz, ve diğer veneryal hastalıklar, leşmanya, deri tüberkülozuna yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek
Dersin Amacı Dermatoloji terminolojisi, temel kavramlar ve elementer lezyonlar, derinin yapısı, dermatolojik hastalıkların tanısı ve tedavisini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 0
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 0
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 0
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 0
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 17 51
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 17 51
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 17 51
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 153    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)