Ders Adı Kalp Damar Cerrahisi
Ders Kodu TIP653
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 6
Dönem -
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 1. Prof. Dr. Erdoğan İbrişim 2. Prof. Dr. Turhan Yavuz 3. Prof. Dr. Şenol Gülmen 4. Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Uysal 5. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Burhan Karadem
Dersin Yardımcıları 1. Arş. Gör. Dr. Altay Nihat Acar 2. Arş. Gör. Dr. Hazal Akgün 3. Arş. Gör. Dr. Kübra Yavuz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kardiyovaskuler cerrahi anatomiye giriş, kardiyovasküler genel kavramlar ve özel terimleri öğrenmek. 2. Kapak hastalıklarına operasyon öncesi ve sonrası yaklaşım ve tedavi seçenekleri konusunda genel bilgileri öğrenmek. 3. Koroner arter hastalıkları konusunda operasyon öncesi ve sonrası yaklaşım ve tedavi seçenekleri konusunda genel bilgileri öğrenmek. 4. Vaskuler aciller ( Akut venöz ve arteryal ) konusunda tıbbi ve cerrahi yaklaşımlar konusunda genel bilgi kavranmasını sağlamak. 5. Varis ve flebolojik hastalıklara genel yaklaşım ve tedavi konusunda bilgi sağlamak. 6. Kr. İskemik periferik arter hastalıklarına genel yaklaşım, medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri konusunda bilgi öğrenmek. 7. Abdominal aort anevrizmaları ve cerrahisinde yaklaşımları öğrenmek 8. Konjenital kalp hastalıkları ve sınıflandırmayı öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kardiyovaskuler cerrahi anatomiye giriş, genel kavramlar. Kapak hastalıklarında medikal ve cerrahi yaklaşım seçeneklerindeki farklar ve operatif uygulama şekilleri. Koroner arter hastalıklarında aortakoroner bypass seçenekleri ve operasyonun genel tanımlaması ve teknikler Arteryal ve venöz acillerde cerrahi endikasyonlar ve operatif yaklaşımlar. Varis ve flebolojik hastalıklarda medikal ve noninvaziv tedavi endikasyonları ve komplikasyonlar Kronik periferik arteryal hastalıklarda anatomik ve ekstraanatomik opeatif yaklaşımlar ve medikal tedavi seçenekleri ile karşılaştırma. Abdomial aort anevrizmalarına yaklaşım Konjenital kalp hastalıklarına yaklaşım
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kardiyovaskuler anatomiye giriş, Genel terminoloji Mitral, aortik ve trikuspid kapak hastalıklarına cerrahi yaklaşım Koroner arter hastalıklarında kardiyopulmoner bypass nedir? Koroner arter hastalıklarında aortakoroner bypass operasyonları – Beating Heart bypass Akut arteryal iskemi ve cerrahi tedavisi Derin ven trombozu ve pulmoner tromboemboli Kronik venöz yetmezlik ve tedavi seçenekleri Flebolojik hastalıklarda Lenfödem Vaskuler aciller içerisinde Akut aort disseksiyonlarına yaklaşım Kronik periferik arteryal hastalıklarda safen ven ve greft bypass cerrahisi Konjenital kalp hastalıklarının sınıflaması Abdominal aort anevrizmaları
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 4
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 4
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 2
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 2
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 3
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 2
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 1
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 3
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 3
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 3
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 3
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 3
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 4
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 4
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 2
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 3
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 25 50
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 25 50
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 25 50
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu “ Kardiyovaskuler Cerrahi ders notları” (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=akademik yapi/ dersnotlar/KalpDamar/kalpdamar)
Diğer Kaynaklar 1- Kirklin JW, Barratt – Boyes BG. Cardiac Surgery Volume 1-2 Second Edition. Churchill Livingstone 1993. 2-Rutherfort RB. Vascular Surgery Fifth Edition Volume 1. WB Sounders Company 1995. 3- Duran E. Kalp ve Damar Cerrahisi. Volume 1-2, Çapa Tıp Kitap yayınevi 1. baskı 2004 4-Paç M, Akçevin D, Aykut Aka S, Buket S, Sarıoğlu T. Kalp ve Damar Cerrahisi MN Medikal & Nobel 2004 5- Baue Arthur E. Glenn’s Thoracic and Cardiovascular Surgery. Volume II Sixth Edition, Appleton & Lange 1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)