Ders Adı Genel Cerrahi
Ders Kodu TIP655
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 6
Dönem -
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Recep Çetin Prof.Dr. Ömer Tarhan Prof.Dr. İbrahim Barut Doç.Dr. M. Zafer Sabuncuoğlu Dr. Öğr. Üyesi İsmail Zihni Dr. Öğr. Üyesi İsa Sözen
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Cerrahiye giriş, cerrahinin gelişimi kavramak 2. Yaralanma karşısındaki sistemik cevabı kavramak 3. Cerrahi alanına giren hastalıkları teşhis edebilmek için yapılması gerekenleri kavramak 4. Acil cerrahi gerektiren hastalıkların tanınmasını sağlamak 5. Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar hakkında bilgi edinme 6. Cerrahi anatomi ile ilgili ayrıntıları kavrama 7. Bu hastalıklarda uygulanan güncel cerrahi tedaviler hakkında bilgi edindirmek 8. Cerrahi tedaviye yardımcı olarak uygulanması gereken tedavi yöntemleri (kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi gibi) hakkında bilgi edindirmek 9. Cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgilendirme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cerrahiye giriş, cerrahide genel kavramlar, cerrahi genel ve özel terimleri. Temel konularla ilgili bilgiler (yaralanmaya sistemik cevap, hemostaz, yara iyileşmesi, şok gibi). Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar hakkında genel bilgiler; tanısı, yapılan cerrahi işlemler, komplikasyonlar, takipleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel Cerrahinin alanına giren (yani cerrahi tedavi gerektiren) hastalıkları ayırd etmek, bu hastalıkların tanısını , cerrahi tedavi endikasyonlarını koymak ve yapılan cerrahi işlemler hakkında temel bilgiler vermek, cerrahi işlemlerden sonra ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgi edindirme. Bunların yanında genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) hakkında bilgi edindirmek.
Dersin Amacı Genel Cerrahinin alanına giren (yani cerrahi tedavi gerektiren) hastalıkları ayırd etmek, bu hastalıkların tanısını , cerrahi tedavi endikasyonlarını koymak ve yapılan cerrahi işlemler hakkında temel bilgiler vermek, cerrahi işlemlerden sonra ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgi edindirme. Bunların yanında genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) hakkında bilgi edindirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
2 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
3 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
4 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
5 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
6 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
7 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
8 poliklinik hasta viziti olgu tartışması seminer ve makale saati ameliyat öncesi eğitim tartışması öykü almak ve fizik inceleme
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 5
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 5
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 5
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 5
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 4
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 3
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 5
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 4
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 4
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 5
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 1
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 2
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 2
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 5
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 100
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 8 10 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 8 5 40
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=akademikyapi/dersnotlar/GenelCerrahi/genelcerrahiders
Diğer Kaynaklar 1. Schwartz’s Principles Of General Surgery 2. Sabiston Textbook of General Surgery 3. Hüseyin Gülay, Temel ve Sistematik Cerrahi 4. İskender Sayek, Temel Cerrahi 5. Grays Anatomi, Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin 6. http://emedicine.medscape.com/general_surgery 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 8. Diğer internet siteleri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)