Ders Adı Kulak Burun Boğaz
Ders Kodu TIP657
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 6
Dönem -
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof Dr. Hasan Yasan Prof Dr. Mustafa Tüz Prof Dr. Erdoğan Okur
Dersin Yardımcıları Prof Dr. Hasan Yasan Prof Dr. Mustafa Tüz Prof Dr. Erdoğan Okur
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. KBB-BBC?de poliklinik yapısını, malzemelerini ve muayene yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 2. KBB-BBC ile ilgili anatomik, histolojik ve fizyolojik bilgileri kısaca tekrar hatırlamak 3. Kulak hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 4. Burun ve paranazal sinüslerin hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 5. Ağız ve farenks hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 6. Larenks ve trakea hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 7. Tükrük bezleri ve tiroid hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 8. KBB-BBC acillerini, müdahalelerini ve durum yönetimini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği KBB-BBC?de muayene ve tanısal yöntemler, burun tıkanıklıkları, burun kanamaları, burun tamponu uygulamaları, rinosinüzitler, alerjik rinit, üst solunum yolu hastalıkları, horlama, OSAS, maksillofasyal travmalar, boyun yumuşak doku travmaları, trakeotomi, trakeotomi uygulamaları, ses bozuklukları, larenks kanserleri, tiroid kanserleri, tükrük bezi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. KBB-BBC?de poliklinik yapısını, malzemelerini ve muayene yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 2. KBB-BBC ile ilgili anatomik, histolojik ve fizyolojik bilgileri kısaca tekrar hatırlamak 3. Kulak hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 4. Burun ve paranazal sinüslerin hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 5. Ağız ve farenks hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 6. Larenks ve trakea hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 7. Tükrük bezleri ve tiroid hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 8. KBB-BBC acillerini, müdahalelerini ve durum yönetimini öğrenmek
Dersin Amacı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ev Baş-Boyun Cerrahisi kliniğine ve ayrıca daha alt basamaktaki sağlık kurum ve kuruluşlarına kulak burun boğaz ve baş-boyun şikayeti ile müracaat eden hastaların, hastalıklarını, tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 KBB-BBC’de muayene yöntemleri, kulak hastalıkları tanı ve tedavi yöntemleri, vertigo, faysal sinir hastalıkları
2 Burun ve paranazal isnüs hastalıkları tanı ve tedavi yöntemleri, Ağız, farenks, larenks, trakea hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri
3 Uyku hastalıkları, tükrük bezi ve tiroid hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri, KBB-BBC acillerinin müdahale ve yönetimi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 0
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 0
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 0
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 0
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 25 75
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 10 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 15 45
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)