Ders Adı Statik
Ders Kodu TEF104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Statiğin Temel Prensiplerini bilir 2) Vektör tanımını ve vektörel işlemleri yapabilir. 3) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinin bileşkelerini hesaplayabilir 4) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinde denge problemlerinin analiz eder 5) Momentin anlamını bilir ve bir kuvvetin bir noktaya göre momenti alabilir 6) İki ve üç boyutlu rijit cisimler için serbest cisim diyagramlarını çizer ve mesnet kuvvetlerini yerleştirir 7) Cisimlerin ağılık merkezlerini bulabilir. Yayılı yüklerin bulunduğu statik problemleri çözer 8) Kafes Kiriş Sistemlerini analiz eder ve kuvvetleri bulur 9) Kablolarda yoğunlaştırılmış yükler altında oluşan gerilme kuvvetlerini bulur 10) Atalet momenti nedir bilir ve iki ve üç boyutlu cisimlerin atalet momentlerini bulur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Statiğin temel prensipleri, Vektörel işlemler, Maddesel Noktaların Statiği, Rijit Cisimler, Rijit Cisimlerin Dengesi, Ağırlık Merkezleri, Düzlem taşıyıcı sistemler, Kafes sistemler, Kablolar, Atalet Momentleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Statiğin temel prensiplerini öğretmek 2) Vektör tanımını ve vektörel işlemleri yapabilme yeteneği kazandırmak 3) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinin bileşkelerini bulabilme yeteneği kazandırmak 4) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinde denge problemlerinin çözümünü öğretmek 5) Momentin anlamını ve bir kuvvetin bir noktaya göre momentini almayı öğretmek 6) İki ve üç boyutlu rijit cisimler için serbest cisim diyagramlarının çizimini ve mesnet kuvvetlerini yerleştirmeyi öğretmek 7) Cisimlerin ağılık merkezlerini bulamayı ve Yayılı yüklerin bulunduğu statik problemleri çözmeyi öğretmek 8) Kafes, Kiriş sistemlerini analiz etmeyi ve kuvvetlerini bulmayı öğretmek 9) Kablolarda yoğunlaştırılmış yükler altında oluşan gerilme kuvvetlerini bulmayı öğretmek 10) İki ve üç boyutlu cisimlerin atalet momentlerinin bulunmasını öğretmek
Dersin Amacı Statiğin temel prensiplerini öğretmek ve statiğin temel prensiplerini kullanarak mühendislik problemlerinin çözümünde teknik yöntemleri vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Statiğe giriş; Vektörler, vektörel işlemler
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının temin edilmesi
2 Maddesel Noktaların Statiği_I : kuvvetlerin bileşkesi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
3 Maddesel Noktaların Statiği_II: maddesel noktanın dengesi
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
4 Rijit Cisimler: Kuvvetlerin Eşlenik Sistemleri_I
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
5 Rijit Cisimler: Kuvvetlerin Eşlenik Sistemleri_II
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
6 Rijit Cisimlerin Dengesi_I
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
7 Rijit Cisimlerin Dengesi_II
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
8 Ağırlık Merkezleri
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
9 Düzlem taşıyıcı sistemler: Çok parçalı sistemler
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
10 Genel uygulama
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
11 Kafes sistemler
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
12 Kablolarda Kuvvetler
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
13 Yayılı Kuvvetler: Atalet Momenti
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
14 Genel uygulama
  Ön Hazırlık: Ödevleri yapma ve İlgili konuyu okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 1
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 1
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 3 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Beer, F.P., Johnston, E.R., Eisenberg, E.R., Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK, Çevirenler: Ömer Gündoğdu, Halil Rıdvan Öz ve Osman Kopmaz, ISBN:978-975-6240-19-9, Güven Bilimsel Yayınevi, 2008, İzmir, Türkiye. 2)Mehmet H. Omurtag, Mühendisler için mekanik: STATİK, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul, Türkiye. 3) Mehmet H. Omurtag, Mühendisler için mekanik: Statik Çözümlü Problemleri, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)