Ders Adı Okul Deneyimi I
Ders Kodu TEF152
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Hüseyin ÖZKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanımış olma, 2) Okulun yönetimi ve okuldaki işler ile okulda bulunan kaynaklara ilişkin bilgi sahibi olma, 3) Sınıf ortamındaki ve okuldaki diğer etkinlikleri gözlem yoluyla tanıma, 4) Mesleki okullarda verilen derslerde kullanılabilecek öğretim yöntemlerini bilme, 5) Mesleki okullarda verilen dersin dönem planını hazırlama, 6) Mesleki okullarda, eğitim/öğretim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde rolü olan öğrenci, öğretmen, okul, derslik/laboratuar, okul yönetimi gibi paydaşların rol ve sorumluluklarını tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste, öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni gözetiminde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Okulun örgütsel yapısını ,işleyişini ve öğretmenliği tanıtmak 2.Bir öğrencinin okuldaki bir gününü inceletmek 3.Bir öğretmenin okuldaki bir gününü inceletmek 4. Ana ve yan branşlarla ilgili dersler hakkında bilgilenmek 5. Dersin Yönetimi ve Sınıf Kontrolü hakkında bilgilendirmek 6. Okul Araç-Gereç ve Yazılı Kaynakları tanıtmak 7. Mikroöğretim Teknikleri hakkında bilgilendirmek 8. Okul Müdürü ve Okul Kurallarını öğretmek 9. Okul ve Toplum hakkında bilgilendirme
Dersin Amacı Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dönem Planı
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Öğrencinin Okuldaki Bir Günü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Bir Öğrencinin İncelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Öğretim Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Yan Branşınızda Öğretim Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Derslerin Gözlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Yan Branşınızda Derslerin Gözlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Dersin Yönetimi ve Sınıf Kontrolü-Soru Sormayı Gözlemleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Okul Müdürü ve Okul Kuralları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Okul ve Toplum
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Mikroöğretim Teknikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 4
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 2
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 8 80
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu MEB mevzuatı Mesleki eğitim teknikleri MEB Fakülte Okul İşbirliği Kitabı
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)