Ders Adı Dinamik
Ders Kodu TEF201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Dinamiğe ilişkin temel kavramları kavrama 2) Hareket parametrelerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve hesaplayabilme 3) Maddesel nokta hareket tiplerini öğrenme, hareket parametrelerine ilişkin bağıntıları uygulayabilme 4) Maddesel nokta kuvvet-kütle-ivme ilişkilerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve değişik problemlere uygulayabilme 5) Maddesel nokta iş ve enerji bağıntılarını anlama. 6) Impuls ve momentum kavramlarını anlama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dinamiğin tanımı ve prensipleri, maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın doğrusal hareketi, uzayda eğrisel hareket, düzlemde eğrisel hareket, dik koordinatlar, normal ve teğetsel koordinatlar, kutupsal koordinatlar. Bağıl hareket, kinetiğin temel kavramları, Newton?un 2. hareket kanunu, iş, güç ve enerji. Impuls ve momentum
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Dinamiğe ilişkin temel kavramları kavramak 2) Hareket parametrelerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve hesaplayabilmek 3) Maddesel nokta hareket tiplerini öğrenme, hareket parametrelerine ilişkin bağıntıları uygulayabilmek 4) Maddesel nokta kuvvet-kütle-ivme ilişkilerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve değişik problemlere uygulayabilmek 5) Maddesel nokta iş ve enerji bağıntılarını anlamak 6) Impuls ve momentum kavramlarını anlamak
Dersin Amacı Dinamikle ilgili temel kavramların verilmesi. Maddesel noktaların doğrusal ve eğrisel hareketinin incelenmesi. Maddesel noktanın kinetiği. İş ve enerji ilkesinin incelenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dinamiğe giriş ve temel kavramlar
2 Maddesel noktaların doğrusal hareketi
3 Düzgün değişen doğrusal hareket
4 Bağıl ve bağımlı hareketler.
5 Eğrisel hareket
6 Dairesel hareket
7 Maddesel noktaların kinetiği, kuvvet, kütle ve ivme
8 Newton’ un ikinci hareket kanunu
9 Sürtünme kuvveti
10 İş
11 Enerji
12 Enerjinin korunumu
13 Impuls ve momentum
14 Genel uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 1
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 1
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 2
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 10 1 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Beer, F.P, Johnston, E.R, Dinamik Cilt 2, 1993, İstanbul, Türkiye 2) Aköz, A.Y, Omurtag, M.H, Dinamik, ISBN 975-486-264-8, Beta yayın evi, 1993, İstanbul,Türkiye. 3) Günay, D., Aydemir, A., Mühendislik Mekaniği, Dinamik, Değişim yayınları, 1998, Adapazarı, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)