Ders Adı İmal Usulleri
Ders Kodu TEF202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İmal usullerinin prensipleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgilere sahip olma, 2) İmal usullerinin birbirlerine göre üstünlükleri, sınırlama ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olma, 3) İmal usullerinde kullanılan donanımları tanıma ve seçme becerisi, 4) Belirli bir makine parçası için tasarım aşamasında en uygun imal usulünü seçme becerisi, 5) Geleneksel imal usullerine ait bilgileri kullanma ve temel hesaplamaları yapabilme becerisi, 6) Kullanılacak imal usulü ile ilgili çalışma parametrelerini seçme becerisi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Metal döküm işlemleri, dizayn ve uygulamaları. Metallerin haddelenmesi, ekstrüzyonu, dövülmesi ve çekme işlemleri gibi plastik şekillendirme işlemleri. Eğme, gererek şekillendirme, derin çekme ve kesme gibi sac şekillendirme işlemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İmal usullerinin prensipleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgilere sahip olmak 2) İmal usullerinin üstünlükleri, sınırlama ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olmak 3) İmal usullerinde kullanılan donanımları tanıma ve seçme becerisi kazanmak 4) Belirli bir makine parçası için tasarım aşamasında en uygun imal usulünü seçme becerisi kazanmak 5) İmal usullerine ait bilgileri kullanma ve temel hesaplamaları yapabilme becerisi kazanmak 6) Kullanılacak imal usulü ile ilgili çalışma parametrelerini seçme becerisi kazanmak
Dersin Amacı Malzemelerin imalat teknolojilerinin temel prensiplerini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İmalat teknolojisine giriş
2 Talaşlı imalat yöntemleri, plastik şekillendirme yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Birleştirme yöntemleri, toz metalurjisi yöntemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Metalurjik esaslar, katılaşma, modeller
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Metalurjik esaslar, katılaşma, modeller
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Hassas döküm yöntemi, kabuk kalıba döküm
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Kalıcı kalıba döküm, basınçlı döküm, döküm hataları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Plastik şekillendirme yöntemine giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Plastik şekil verme yöntemlerinin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Mekanik ve Metalurjik esaslar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Sıcak ve soğuk şekil verme yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Haddeleme, dövme, ekstrüzyon, tel çekme işlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Saç işleme yöntemleri, kesme, bükme, derin çekme işlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 5
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 4
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 4
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 5
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 5
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 10 50
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Mustafa Çğdem, İmal Usulleri, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1997 2. İmal Usulleri, S.Anık, A.Dikicioğlu, M.Vural, Birsen Yayınevi İstanbul 2000 3. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed. 4. Özsoy, Abdullah(2007). İmal Usulleri sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Materyal
Dökümanlar 1. Özsoy, Abdullah(2007). İmal Usulleri sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)