Ders Adı Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu TEF204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Ergün KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları kazanır. 2) Birimler, boyutlar ve bazı bağımlı büyüklükleri kullanmayı alışkanlık haline getirir. 3) Yoğunluk, özgül hacim, özgül ağırlık, bağıl yoğunluk kavramlarını örneklerle kavrar. 4) Newtoniyen ve Newtoniyen olmayan akışkanlar, sıkıştırılabilme, hacimsel sıkışma modülü, buharlaşma basıncı gibi kavramları örneklerle kavrar. 5) Hidrostatik esasları sabit şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır. 6) Hidrostatik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır. 7) Düzlem yüzeyler, dalmış ve batmış yüzeylerde hesaplamalar yapabilir. 8) Sabit ivmeli öteleme hareketi, zorunlu dönme hareketi uygulamaları yapar. 9) Hidrodinamik esasları sabit şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır. 10) Hidrodinamik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır. 11) Süreklilik denklemi, akım çizgisi, basınç ve enerji çizgisi, bernoulli denklemi, lokal ve sürekli kayıplar, borularda akış (paralel, seri) uygulamaları yapar. 12) Akışkanların kinetiğini sabit şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır. 13) Akışkanların kinetiğini değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, momentum denklemi, akış türleri, sürtünme kaybı ve lokal kayıplar, boyut analizi konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları (yoğunluk, basınç, hız, viskozite, kayma gerilmesi vb.) açıklamak. 2) Akışkanların statiği kapsamında basınç ölçümlerini, dalmış yüzeylere gelen kuvvetleri, blok halinde hareket eden akışkanların dengesini incelemek. 3) Akışı sınıflandırarak Laminer ve Türbilanslı akış arasındaki farkı belirlemek. 4) Bernoulli denklemi ve uygulamalarını özümsetmek. 5) Kayıpları da dikkate alarak enerji denkleminin uygulamalarını yaptırmak.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere; akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar (yoğunluk, basınç, hız, viskozite, kayma gerilmesi vb.), akışkanların statiği kapsamında basınç ölçümleri, dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, blok halinde hareket eden akışkanların dengesi, akış türleri, Laminer ve Türbülanslı akış, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, genel enerji denklemi ve uygulamaları, akış kayıpları, sifon ve kavitasyon olayı hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders programının temin edilmesi
2 Birimler, boyutlar ve bazı bağımlı büyüklükler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Yoğunluk, özgül hacim, özgül ağırlık, bağıl yoğunluk
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Newtoniyen ve Newtoniyen olmayan akışkanlar, sıkıştırılabilme, hacimsel sıkışma modülü, buharlaşma basıncı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Hidrostatik esaslar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Hidrostatik esaslar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Hidrostatik esaslar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Düzlem yüzeyler, dalmış ve batmış yüzeylerde hesaplamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Sabit ivmeli öteleme hareketi, zorunlu dönme hareketi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Sabit ivmeli öteleme hareketi, zorunlu dönme hareketi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Hidrodinamik esaslar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Süreklilik denklemi, akım çizgisi, basınç ve enerji çizgisi, bernoulli denklemi, lokal ve sürekli kayıplar, borularda akış (paralel, seri).
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Akışkanların kinetiği
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Akışkanların kinetiği
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 1
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 1
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 2
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 1
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 1
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 1
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 1
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 2
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 1
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 1
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 8 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 8 1 8
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Şalvarlı, H., (1983). Akışkanlar Mekaniği. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 11, 247s, Isparta. Şalvarlı, H., (1984). Çözümlü Akışkanlar Mekaniği Problemleri. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 12, 181s, Isparta.
Diğer Kaynaklar Yalçın, K., (2005). Akışkanlar Mekaniği I-Akışkanların Dengesi ve Sıvılarda Rölatif Denge. Beta Yayınları, 636s, İstanbul. Yalçın, K., (1998). Hacımsal ve Santrifüj Pompalar. Çağlayan Kitabevi, 563s, İstanbul. Umur, H., (1998). Akışkanlar Mekaniği. Alfa Yayınları, 467s., İstanbul. Soğukoğlu, M., (1995). Akışkanlar Mekaniği. Fatih Ofset, 333s., İstanbul. Soğukoğlu, M., (1996). Akışkanlar Mekaniği-Çözümlü Problemler. Fatih Ofset, 270s., İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)