Ders Adı Gelişim ve Öğrenme
Ders Kodu TEF251
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Psikolojinin temel kavramlarını açıklar 2) Öğrenci davranışlarını anlar ve gerekli davranış düzenleme tekniklerini bilgi ve becerisini kazanır 3) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunabilir 4) Gelişim psikolojisinin verilerinden öğrenme ve öğretmede yararlanır 5) Öğrenmeye etki eden kavramları açıklayabilir 6) Öğrenmenin biyolojik, sosyal ve kültürel temellerini açıklar 7) Öğrenme teori ve kuramlarını açıklar 8) Öğrenme teorileri arası ilişkileri kavrar 9) Öğrenme kuramlarından öğretim süreçlerinde yararlanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Psikoloji kavramının temeli ve tarihi gelişimi, gelişim ilkeleri ve dönemleri, fiziksel gelişim, sosyal duygusal gelişim, bilişsel ve dilsel gelişim, öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramlar, öğrenme etkenleri, öğrenmenin biyolojik temeli, öğrenmede davranışsal yaklaşımlar, bilişsel öğrenme teorisi, işaret geştalt kuramı, sosyal öğrenme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Psikolojinin temel kavramlarını açıklamak 2) Öğrenci davranışlarını anlar ve gerekli davranış düzenleme tekniklerini bilgi ve becerisini kazanmak 3) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak 4) Gelişim psikolojisinin verilerinden öğrenme ve öğretmede yararlanmak 5) Öğrenmeye etki eden faktörleri açıklamak 6) Öğrenmenin biyolojik, sosyal ve kültürel temellerini açıklamak 7) Öğrenme teori ve kuramlarını açıklamakl temellerini açıklamak 8) Öğrenme teorileri arası ilişkileri kavramak 9) Öğrenme kuramlarından öğretim süreçlerinde yararlanmak
Dersin Amacı Ders boyunca öğrenciler gelişim ve öğrenmenin temel prensiplerini ve içeriğini, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlaki gelişimi, davranışçı ve bilişsel yaklaşımlara göre öğrenme, öğrenme stilleri ve stratejileri.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Psikoloji Kavramının Temeli ve Tarihi Gelişimi
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini ve açıklanması
2 Gelişim İlkeleri ve Dönemleri
  Ön Hazırlık: Konuya araştırma ve okuma
3 Fiziksel Gelişim
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgi verilen soruların cevaplarını araştırma ve öğrenme
4 Sosyal-Duygusal Gelişimi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgi verilen soruların cevaplarını araştırma ve öğrenme
5 Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgi verilen soruların cevaplarını araştırma ve öğrenme
6 Kişilik Gelişimi ve Sosyal Gelişim
  Ön Hazırlık: Önerilen çalışma yaprağını çalışma
7 Öğrenme ve Öğretme ile ilgili temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
8 Öğrenme Psikolojisi Kavramı
  Ön Hazırlık: Verilen bir testin sorularını çözme
9 Öğrenme Etkenleri
  Ön Hazırlık: Verilen bir testin sorularını çözme
10 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
11 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
12 Öğrenmede Bilişsel Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
13 İşaret Gestalt Kuramı
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
14 Sosyal Öğrenme Teorisi
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 2
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 5
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 2
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 2
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 149    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar CÜCELOĞLU, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996 YILDIRIM, R;Öğrenmeyi Öğrenmek; İst, Sistem yy, 2001 Editör Binnur, YEŞİLYAPRAK,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem Yayıncılık, Mart 2005 YEŞİLYAPRAK, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003. SELÇUK, Z.,Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000. KPSS Eğitim Bilimleri Seti (PEGEM Yayıncılık), 2009. Öğretim Elemanı Slâytları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)