Ders Adı Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Ders Kodu TEF252
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Öğretim ilkelerini kavrar 2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavrar 3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanır 4) Program geliştirme model ve teorilerini kavrar 5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygular 6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçer ve kullanır 7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanır 8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirir 9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapar ve sonuçları değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğretim ilkeleri, Temel Kavramlar ve Program Geliştirme Süreci, Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları, Eğitim Programı Öğeleri, Hedef ve Hedef Belirleme Süreci ve İçerik, Eğitim Durumları ve Değerlendirme, Öğretim Modelleri ve Stratejiler, Yöntem ve Teknikler, Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri, Öğretimi Planlama, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar, Ölçme ve Değerlendirme Çeşitleri, Temel İstatistiksel Bilgiler, Eğitimde Kullanılan Sınavlar ve Alternatif Ölçme Araçları, Ölçme Araçlarının özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1 Öğretim ilkelerini açıklamak 2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavramak 3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanmak 4) Program geliştirme model ve teorilerini kavramak 5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygulamak 6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçer ve kullanmak 7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanmak 8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirmek 9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapar ve sonuçları değerlendirmek
Dersin Amacı Eğitimde planlama ve değerlendirmenin bazı temel kavramlarını anlamak ve geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Öğretim ilkeleri, Temel Kavramlar ve Program Geliştirme Süreci
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini ve açıklanması
2 Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
3 Eğitim Programı Öğeleri
  Ön Hazırlık: Uygulamada yer alan programları temin ve inceleme
4 Hedef ve Hedef Belirleme Süreci ve İçerik
  Ön Hazırlık: Planlar ve kaynaklardaki yazılı amaçları inceleme
5 Eğitim Durumları ve Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
6 Öğretim Modelleri ve Stratejileri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
7 Yöntem ve Teknikler
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
8 Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
9 Öğretimi Planlama
  Ön Hazırlık: Yapılmış öğretim planlarını inceleme ve sınıfa getirme
10 Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
11 Ölçme ve Değerlendirme Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
12 Temel İstatistiksel Bilgiler
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
13 Ölçme Araçlarının özellikleri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
14 Eğitimde Kullanılan Sınavlar ve Alternatif Ölçme Araçları
  Ön Hazırlık: Soru hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 5
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 5
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 3
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ders Kitabı / Diğer Materyaller: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Hasan YILMAZ) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Mehmet GÜROL ve Diğerleri) KPSS Eğitim Bilimleri Seti (PEGEM Yayıncılık) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Halil TEKİN) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Fuat TURGUT) Instructor’s PowerPoint slides.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)