Ders Adı Termodinamik
Ders Kodu TEF301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Termodinamik kavramını ve termodinamikte kullanılan kavramları anlamak 2) Termodinamiğin birinci yasasını kavrama 3) İdeal gaz denklemi ve uygulamasını yapabilme. 4)Termodinamik hal değişimlerini kavrama 5) Termodinamiğin ikinci yasasını kavrama 6) Saf madde ve P-v, T-v ve P-T diyagramlarını kavrama 7) Carnot çevrimini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders termodinamiğin temel kavramları, Mükemmel gaz denklemi, Termodinamik hal değiştirmeler, Isı ve iş ilişkileri, kapalı ve açık sistemlerin I. yasa analizi, Saf madde, termodinamiğin II. Yasası, entropi, Carnot çevrimi konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Termodinamik kavramını ve termodinamikte kullanılan kavramları anlatmak 2) Termodinamiğin birinci yasasını kavratmak 3) İdeal gaz denklemi ve uygulamasını yapabilmeyi sağlamak 4) Termodinamik hal değişimlerini öğretmek 5) Termodinamiğin II. Yasasını kavratmak 6) Saf madde ve P-v, T-v ve P-T diyagramlarını kavratmak 7) Carnot çevrimini anlatmak
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere mühendisliğin esas ilgi alanlarından biri olan ısı ve iş ilişkileri ile enerji dönüşümlerinin fiziksel temellerini ve mühendislik uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Termodinamiğin temel kavramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Basınç, sıcaklık ölçümleri ve ölçekleri, termodinamiğin sıfırıncı yasası
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Mükemmel gaz eşitliği
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Termodinamik hal değiştirmeler ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Termodinamik hal değiştirmeler ve çeşitleri devam ve örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Termodinamiğin I. Kanunu, Isı ve İş (Kapalı sistemler)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Termodinamiğin I. Kanunu (Açık sistemler)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Termodinamiğin I. Kanunu ve örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Saf madde ve P-v, T-v ve P-T diyagramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Saf madde devam ve örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Termodinamiğin II yasası, Entropi ve Entropinin artışı ilkesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Termodinamiğin II yasası, Entropi ve Entropinin artışı ilkesi ve örnek problem çözümleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Carnot çevrimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Carnot çevrimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 2
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 6 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel. Michael A. Boles, Literatür Yayıncılık, 2000. 2)Motor Termodinamiği, Ali Sürmen, M.İhsan Karamangil, R.Arslan, Alfa Akademi, 2004. 3) Telli, Z.K., 'Termodinamik: problemleri ile birlikte', Palme Yayıncılık, Ankara, 1998. 4) Termodinamik, Aksel ÖZTÜRK; Abdurrahman KILINÇ 5) A. R. BÜYÜKTÜR, “Termodinamik Cilt 2”, Uludağ Ünv., 1986
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)