Ders Adı Bilgisayar Destekli Analiz
Ders Kodu TEF302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında ele alınması, modellenmesi ve çözümlenmesi 2) Sonlu elemanlar yönteminin temel ilkelerinin kavranması 3) Direkt ve indirekt modelleme arasındaki farkları öğrenme 4) Analitik ve nümerik çözümler arasındaki farkı anlama 5) Bir boyutlu yapısal ve termal analizler yapabilme 6) ANSYS programını kullanarak temel mühendislik problemlerini çözmek 7) MATLAB programını kullanarak temel matris işlemleri yapabilmek ve grafikleri çizebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Matematiksel model nedir, Sınır şartları nelerdir, yapısal analiz, termal analiz, analitik ve sayısal çözüm arasındaki fark, MATLAB için temel fonksiyonlar, ANSYS çözümleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Fiziksel modellerin matematiksel karşılıklarını oluşturmayı öğretmek 2) Direkt ve indirekt modelleme arasındaki farkları öğretmek 3) yapısal statik analizler yapabilmeyi öğretmek 4) Isıl analizler yapabilmeyi öğretmek 5) Analitik ve nümerik çözümler arasındaki farkı öğretmek 6) MATLAB 7) ANSYS
Dersin Amacı Bir mühendislik problemine ait fiziksel modelin matematiksel modele dönüştürülmesini ve çözümlemesini öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mühendislik problemlerinin doğası ve matematiksel modelleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Sonlu elemanlar yöntemine giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Mekanik ve termal problemlerin direkt jenerasyonla çözümü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Minimum toplam potansiyel enerji formülasyonu
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Ağırlıklı kalıntılar yaklaşımı – Kolokasyon ve altbölgeler yöntemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Galerkin ve en küçük kareler yöntemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Çözüm fonksiyonlarının MATLAB yardımıyla çizimi ve karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Düzlem kafes sistemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 ANSYS kullanarak Mekanik problemleri çözmek
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Kafes sistemlerde katılık matrisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 ANSYS kullanarak termal problemleri çözmek
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Sonlu elemanlar yönteminde bir boyutlu eleman modelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Şekil fonksiyonları ve Lagrange interpolasyon fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 4
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 4
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 5
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 4
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 2
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 4
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Lawrence, Kent L ( 2002 ). ANSYS tutorial: Release 6.1 SDC Publications, Canonsburg. 2)Moaveni, Saeed (1999), Finite Element Analysis – Theory and Application with ANSYS, Prentice Hall. 3)Buchanan, George R (1995). Theory and Problems of Finite Element analysis, Schaum's outline 4)Topçu, Muzaffer., Taşgetiren, Süleyman (1999). Mühendisler için Sonlu Elemanlar Metodu, Pamukkale Universitesi. 5)bathe, Klaus Jurgen (1996) Finite Element Prosedures, Prentice Hall 6)Hatch, Michael R (2001) Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS 7)ANSYS programının yardım dosyaları (2009)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)