Ders Adı Sonlu Elemanlara Giriş
Ders Kodu TEF303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sonlu elemanlar yönteminde kullanılan eleman tipleri 2) Bir boyutlu elemanların formülasyonu 3) Genel, yerel ve doğal koordinatların kullanılması 4) Sayısal integrasyon kavramı 5) ANSYS programında kullanılan eleman tipleri 6) Bir boyutlu problemlerin analizi 7) İki boyutlu problemlerin analizi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eleman tipleri ve formülasyonu, koordinat sistemleri, Gauss-Legendre sayısal integrasyon yöntemi, ANSYS programında kullanılan elemanlar, Bir ve iki boyutlu problemlerin analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Sonlu elemanlar yönteminde kullanılan eleman tiplerini öğretmek 2) Bir boyutlu elemanlar için şekil fonksiyonlarının formülasyonunu öğretmek 3) Genel, yerel ve doğal koordinatlar arasındaki bağıntıları öğretmek 4) ANSYS' de kullanılan bir ve iki boyutlu eleman tiplerini öğretmek 5) Bir ve iki boyutlu problemlerin analizini öğretmek
Dersin Amacı Sonlu Elemanlar Yöntemini temel düzeyde kullanmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Şekil fonksiyonları ve bir boyutlu doğrusal, karesel ve kübik elemanlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Lagrange interpolasyon fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Genel, yerel ve doğal koordinatlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Sayısal integrasyon ve Gauss-Legendre alan hesabı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Bir boyutlu ısı transferi problemlerinin analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Bir boyutlu katılar mekaniği ve akışkanlar mekaniği problemlerinin analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 İki boyutlu Dikdörtgen elemanlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 İki boyutlu üçgen elemanlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Kuadratik üçgen elemanlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Örnek problemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 İzoparametrik elemanlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 İki boyutlu integraller ve Gauss-Legendre formülasyonu
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 ANSYS programında kullanılan bir ve iki boyutlu elemanlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 İki boyutlu problemlerin analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 5
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 2
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 5
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 4
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 5
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 4
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 5
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 2
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 5
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Lawrence, Kent L ( 2002 ). ANSYS tutorial: Release 6.1 SDC Publications, Canonsburg. 2) Moaveni, Saeed (1999), Finite Element Analysis – Theory and Application with ANSYS, Prentice Hall. 3) Buchanan, George R (1995). Theory and Problems of Finite Element analysis, Schaum's outline 4) Topçu, Muzaffer., Taşgetiren, Süleyman (1999). Mühendisler için Sonlu Elemanlar Metodu, Pamukkale Universitesi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)