Ders Adı Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme
Ders Kodu TEF351
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Öğretimde teknoloji, ortam, materyal kavramlarını tanımlayabilme 2) Ortama göre materyal seçme,geliştirme ve kullanma becerisi edinebilme 3) Amaca göre metaryal seçebilme ve kullanabilme 4) Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğretim Teknolojisi ile İlgili Kavramlar; Çeşitli Öğretim Teknolojilerinin Özellikleri; Öğretim Teknolojilerinin Öğretim Sürecindeki Yeri ve Kullanımı; Öğretim Teknolojileri Yoluyla Öğretim Gereçlerinin Geliştirilmesi: Çalışma yaprakları, Tepegöz saydamları, Slaytlar, Video gereçleri, Bilgisayar temelli gereçler; Eğitim Yazılımlarının İncelenmesi; Çeşitli Nitelikteki Öğretim Gereçlerinin Değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Öğretimde teknoloji, ortam, materyal kavramlarını tanımlayabilmek 2. Ortama göre materyal seçme,geliştirme ve kullanma becerisi edinebilmek 3. Amaca göre materyal seçebilme ve kullanabilmek Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirebilmek
Dersin Amacı Eğitim teknolojisinin önemini kavrama, eğitim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitim teknolojisini anlayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olma. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramları tanımlayabilme. Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayabilme. Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisini açıklayabilme. Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklayabilme. Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkelerini sıralayabilme. Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri açıklayabilme. Temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Sunum materyallerinin özelliklerini kavrayabilme. Sunum materyallerini özelliklerini göz önüne alarak geliştirebilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme. Eğitimde bilgisayarın nasıl kullanıldığını açıklayabilme. Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, proje hakkında bilgilendirme, proje gruplarının oluşturulması Teknolojinin tanımı. Makine ve teknik, bilim ve teknik, organizasyon ve teknik, teknik operasyon ve teknik olay, teknik ve kültür, teknik ve toplum arsındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi Proje konularının belirlenmesi
2 Eğitim, teknoloji ve eğitim teknolojisinin genel tanımları. Eğitim teknolojisi ve bilim arasındaki ilişki. Eğitim teknolojisinin ilgi alanları. PowerPoint ile Etkili Sunum
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi Araç-gereçlerin öğretimde yeri ve önemi Arama motorları nasıl kullanılır?
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Öğrenmenin tanımı. Öğrenme- öğretme kuramlarının eğitim teknolojisi ile ilişkisi.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Klasik eğitim teknolojilerinden karatahta, beyaz tahta, manyetik tahta, kumaş kaplı tahta, döner levha, kum tahtası ve bülten panosunun tanımları ve kullanımları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Klasik eğitim teknolojilerinden yazılı materyallerin, grafiklerin, model ve numunelerin, büyük ve küçük boy resimlerin, poster ve afişlerin tanımları. Materyallerin kullanımları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Modern eğitim teknolojilerinden göze ve kulağa hitap eden elektronik tahta, telefon, radyo, ses kasedi ve CD, teyp ve müzik seti, kaplama(laminasyon), fotoğraf makinesi(dijital ve klasik), pikap ve plak, VCD ve DVD lerin tanımları ve kullanımları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Modern eğitim teknolojilerinden gösteri teknolojileri olan slayt projektörleri ve slayt, tepegöz ve asetatlar, elmo, opak projektör, data projeksiyon, film şeritleri ve projektörü, LCD panelin tanımları ve kullanımları.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Bilgisayarın eğitim sistemi içinde kullanımı. Bilgisayarın tarihçesi. Bilgisayarın yapısı. Bilgisayarlı eğitimde etkili olan kuramlar. Bilgisayarın eğitimde kullanılma yöntemleri.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Bilgisayar destekli öğretim(BDÖ) ve bilgisayar temelli öğretimin(BTÖ) tanı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 İnternetin tanımı ve tarihsel gelişimi. İnternetin temel özellikleri. İnternet ve eğitim uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Televizyonun eğitim amaçlı nasıl kullanıldığı ve eğitim programlarını hazırlama yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Uzaktan eğitimin tanımı, yöntemleri, tarihsel gelişimi ve kullanılan teknolojiler
  Ön Hazırlık: Proje sunusu ve ders planı hazırlama
14 Hazırlanan materyallere yönelik değerlendirilme. Dersin genel değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Proje sunusu ve ders planı hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 2
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 2
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 2
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Yalın, Halil İbrahim. - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım. 8. Baskı 2. M. D. Roblyer - Integrating Educational Technology into Teaching . Prentice Hall 3. Lever-Duffy, Judy; McDonald, Jean B.; Mizell, Al P.- Teaching and Learning with Technology . Allyn & Bacon
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)