Ders Adı Sınıf Yönetimi
Ders Kodu TEF352
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sınıf yönetimi kavramının tanımını yapma ve boyutlarını sayma. 2) Öğretim öncesi plan-program ve fiziksel ortam hazırlıklarının farkında olma. 3) Sınıfın ilişki düzenlemesi hakkında bilgi ve beceri sahibi olma. 4) Sınıftaki zaman yönetimi hakkında bilgi ve beceri sahibi olma. 5) Sınıflarda karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları hakkında bilgi sahibi olma. 6) İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı stratejiler ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma. 7) Sınıfta yaşanmış bir olayı sınıf yönetimi bilgileri ışığında analiz etme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders sınıf yönetiminin tanımı ve önemini, sınıf yönetiminin boyutlarını, farklı sınıf yönetimi modellerini, fiziksel ve ilişki yapılarının düzenlenmesi, öğretimin planlanması, sınıf kurallarının belirlenmesi, istenmeyen öğrenci davranışları ve bunlara karşı stratejiler gibi konuları kapsamaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Sınıf yönetimi kavramını ve boyutlarını tanıtmak 2) Öğretim öncesi plan-program ve fiziksel ortam hazırlıklarını öğretmek 3) Sınıfın ilişki düzenlemesi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak 4) Sınıftaki zaman yönetimi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak 5) Sınıflarda karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları hakkında bilgilendirmek 6) İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı stratejiler ve yaklaşımları öğretmek 7) Sınıfta yaşanmış bir olayı sınıf yönetimi bilgileri ışığında irdelemek
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere sınıfın olumlu bir öğrenim ortamı olması için gerekli olan fiziksel düzenlemeler, ilişki politikaları, zaman yönetimi, öğretim aktivitelerinin planlanması, sınıf kuralları ve istenmeyen öğrenci davranışlarının değiştirilmesi gibi konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, proje hakkında bilgilendirme, proje gruplarının oluşturulması
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Sınıf yönetiminin özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Ders dönemi öncesi sınıfta fiziksel hazırlıklar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Ders dönemi öncesi plan-program hazırlıkları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Sınıfta ilk günler, ilişki politikaları, tanışma ve sınıf kuralları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Sınıfta olumlu davranış ortamı oluşturma, sınıfta iletişim, zaman yönetimi, öğretmenin örnek olması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 İstenmeyen davranışlar ve sınıf dışı etkenleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 İstenmeyen davranışların sınıf içi etkenleri, istenmeyen davranışlara karşı stratejiler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 İstenmeyen davranışların değiştirilmesine yönelik yaklaşım ve eylemler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Motivasyon ve iletişimin yönetimde önemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Sınıfın öğretim ortamını tasarlama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Sınıf yönetimiyle ilgili bir araştırma incelemesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: Video sunusu ve rapor hazırlama
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: Video sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 4
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 2
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Başar, Hüseyin (2006). Sınıf Yönetimi (13.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. 2)Karip, Emin (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 3)Küçükahmet, Leyla (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 4)Geçen senelerdeki öğrencilerin hazırladıkları sınıf olaylarını içeren video film diskleri.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)