Ders Adı Özel Öğretim Yöntemleri I
Ders Kodu TEF354
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çağdaş eğitim teknolojilerini öğrenme ve uygulayabilme 2) Öğretimin temel esaslarını anlama ve uygulayabilme 3) Öğrenme ilkelerini anlayabilme 4) Mesleki-teknik öğretimin temel ilkelerini anlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, stratejileri, yöntem ve teknikler ve bunların mesleki-teknik konu alanında öğrenme-öğretme süreçleri tasarımının strateji, yöntem ve tekniklerin seçimi ve öğretimi değerlendirme metotlarının geliştirilerek kullanılması ve uygulanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Çağdaş eğitim teknolojilerini öğrenmek ve uygulamak 2. Öğretimin temel esaslarını anlamak ve uygulamak 3. Öğrenme ilkelerini anlamak 4) Mesleki-teknik öğretimin temel ilkelerini anlamak
Dersin Amacı Bu dersin amacı mesleki-teknik öğretmenlik konu alanlarında kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini tanımak ve uygulamak. Belirli kuram ve modellere göre mesleki-teknik dersleri planlamak, yürütmek ve değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, sunumlar hakkında bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi, gruplarının oluşturulması
2 Eğitimin kısa tarihçesi 20 yy eğitimcileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Bilgi Nedir? Bilgi türleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Davranışçı kuramlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Bilgi İşleme Teorisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Bellek ve öğrenme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Yapılandırmacı Öğrenme nedir?
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Bilişsel yapılandırmacılık
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Sosyal Yapılandırmacılık
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Çoklu Zeka Teorisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Çoklu Zeka Teorisi Buluş Yolu ile Öğrenme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Motivasyon ve Öğrenme Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerine Etkisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Eleştirel Düşünme Proje Tabanlı Öğrenme
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Probleme Dayalı Öğrenme Yaratıcılık nedir?
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 5
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 2
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 5
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 2 22
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Özden, Yüksel, Öğrenme ve Öğretme, Pegema Yayıncılık, 6. Baskı, 2003. 2. Demirel, Özcan, Plandan değerlendirmeye: Öğretme Sanatı, Pegema Yayıncılık 8. Baskı, 2005. 3. Doğanay, Ahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegema Yayıncılık, 8. Baskı, 2007.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)