Ders Adı Bitirme Ödevi II
Ders Kodu TEF402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Nurettin Aydoğdu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tesisat Teknolojisi problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi 2) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3) Tesisat Teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4) Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 6) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 7) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Problemin tanımı, Ekip çalışması nedir?. Problem çözme yöntemleri ve metotları. Denesel & terorik çalışmak, Yazılı & görsel sunum yapma konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Ekip çalışmasının önemini anlatmak 2) Problem çözümünde çalışma planı oluşturmayı ve durum analizi yapmayı öğretmek 3) Problemi uygulamalı ve/veya teorik çözebilmeyi kavratmak 4) Elde ettiği sonucu rapor halinde yazılı-görsel sunmayı öğretmek
Dersin Amacı Öğrencilere kendi mesleği ile ilgili problemi çerçevesinde tasarımın tüm kademelerinde deneyim sahibi olma fırsatı oluşturmak, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirip takım bilinci aşılamak, mesleki ve etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak ve öğrencilere sözlü ve yazılı sunum yapma deneyimi kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yapılması gereken çalışmaları belirleme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
2 Gerekli hesap veya analizleri yapma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
3 Gerekli hesap veya analizleri yapma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
4 Gerekli hesap veya analizleri yapma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
5 Gerekli hesap veya analizleri yapma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
6 Hesap veya analizleri değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
7 Hesap veya analizleri değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
8 Hesap veya analizleri değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
9 Sonuçları değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
10 Sonuçları değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
11 Tez yazımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
12 Tez yazımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
13 Tez yazımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
14 Gerekli düzeltmelerin yapılması ve tez teslimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 3
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 3
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 3
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 3
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 3
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 3
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 3
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 3
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 0
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 0
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 0
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 0
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 1 5 5
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 68    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)