Ders Adı Okul Deneyimi II
Ders Kodu TEF451
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Hüseyin ÖZKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilme 2) Öğrenme ve gelişme açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları tanıyabilme 3) Okulda diğer öğretmenlerle verimli ve uyumlu çalışabilmek için gerekli becerileri kazanma 4) Mesleki okullarda verilen derslerde kullanılabilecek soru sorma araçlarını bilme, 5) Mesleki okullarda verilen dersin dönem planını hazırlama, 6) Mesleki okullarda, eğitim/öğretim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde rolü olan öğrenci, öğretmen, okul, derslik/laboratuar, okul yönetimi gibi paydaşların rol ve sorumluluklarını tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Okullarda bir uygulama öğretmeni gözetiminde, Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamaları kapsamaktadır. Bazı gözlem ve uygulama konuları, öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Okulun yapısını ,işleyişini ve öğretmenliği tanıtmak 2.Soru Sorma Alıştırmaları hakkında bilgilendirmek 3.Ders Kitaplarından Yararlanmayı öğretmek 4.Grup Çalışmaları hakkında bilgilendirmek 5. Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılmasını öğretmek 6. Dersin Yönetimi ve Sınıf Kontrolü hakkında bilgilendirmek 7. Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesini öğretmek
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere mesleki okullarda verilen derslerde kullanılabilecek soru sorma araçlarını, sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilmeyi, Öğrenme ve gelişme açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları tanıyabilmeyi, okulda diğer öğretmenlerle verimli ve uyumlu çalışabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dönem Planı
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Yönerge ve Açıklamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Soru Sorma Alıştırmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Ders Kitaplarından Yararlanma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Grup Çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Değerlendirme ve Kayıt Tutma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Test Hazırlama, Puanlama, Analiz
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Öğretimde Benzetimlerden Yararlanma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Dersi Planlama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Etkinlikleri Sıraya Koyma
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 4
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 2
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 8 80
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 137    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. MEB mevzuatı 2. Mesleki eğitim teknikleri 3. MEB Fakülte Okul İşbirliği Kitabı
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)