Ders Adı Öğretmenlik Uygulaması
Ders Kodu TEF452
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Hüseyin ÖZKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Eğitim/öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen adayından beklenen ve yapılması gereken etkinlikleri uygulamalı olarak yapma becerisini kazama 2) Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme 3) Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme 4) Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması) ni kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Atölye dersi ve normal teknik bir ders için zümre toplantı örneğinin hazırlanmasını öğretmek 2.Öğretmenler tarafından derslerde doldurulan “sınıf defteri” örneğinin hazırlanmasını öğretmek 3.Uygulama yapılan okullarda karşılaşılan problemlerin tespiti hakkında bilgilendirmek 4.Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması hakkında bilgilendirmek 5. İki farklı konuda örnek ders anlatımını öğretmek 6. Örnek derslerle ilgili sınav sorularının hazırlanmasını öğretmek 7. Hazırlanan soruların cevap anahtarının hazırlanması hakkında bilgilendirmek
Dersin Amacı Bu derste öğretmen adaylarının bir uygulama öğretmeni gözetiminde ders anlatması, rehber öğretmeni ve sınıftaki gözlem yapan diğer aday öğretmenlerle, anlattığı dersi değerlendirerek eksiklerini tamamlaması ve yazılı, sözlü, ödev vb. eğitim araçlarını tanıması amaçlanmaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yıllık plan örneğinin hazırlanması
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Günlük plan örneğinin hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Ünite planı örneğinin hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Atölye dersi ve normal teknik bir ders için zümre toplantı örneğinin hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Öğretmenler tarafından derslerde doldurulan “sınıf defteri” örneği
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Uygulama yapılan okullarda karşılaşılan problemlerin tespiti
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Takip edilen dersle ilgili değerlendirme ve önerilerin sunulması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Uygulama okulunun değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 İki farklı konuda örnek ders anlatımı hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 İki farklı konuda örnek ders anlatımı için ders notunun hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Örnek derslerle ilgili sınav sorularının hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Hazırlanan soruların cevap anahtarının hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma 0
2 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi 0
3 Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi 0
4 Makine tasarımı ile ilgili projeleri hayata geçirebilmek için bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama ve uygulama becerisi 0
5 Makine tasarımı teknolojisi problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 0
6 Makine tasarımı teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
7 Makine tasarımı sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme kapsamında bakım ve onarım becerisi 0
8 Makine tasarımı teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi 0
9 Verilen bilimsel altyapı donanımıyla disiplinler arası alanlarda çalışabilme becerisi 0
10 Makine tasarımı teknolojilerine ilişkin mesleki eğitim ve öğretimi planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve geliştirebilme becerisi 4
11 Öğretmenlik Mesleğinin gerektirdiği tutum, bilgi ve becerilere sahip olmak 4
12 Makine tasarımı teknolojisi alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak 4
13 Makine tasarımı teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak 2
14 Makine tasarımı teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirme ve kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 5 4 20
Proje 3 5 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 5 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 231    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu 1. MEB mevzuatı 2. Mesleki eğitim teknikleri 3. MEB Fakülte Okul İşbirliği Kitabı
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)